24

služby l podpora výroby

VIRTUÁLNÍ VELETRH

PRIMA BILAVČÍK

Vážení zákazníci, vážení přátelé,

aktuální dění s pandemii nás staví do situace, která je pro všechny nová a neznámá.

Mezinárodního strojírenského veletrhu

se účastníme, jako vystavovatelé, od chvíle, kdy jsme založili firmu. Vždy byla tato

událost pro mne velkým svátkem. Probíhal týden plný setkávání s lidmi, které známe, s lidmi, u kterých dlouhodobá spolupráce přešla v jakési profesní přátelství.

Veletrh byl prostě taková návštěva, vás zákazníků, „u nás doma”. Představili jsme

Vám, co je u nás nového, kam se ubírá

svět metrologie, současně jsme zavedli

řeč o budoucnosti a na témata, které Vy,

jako zákazníci, potřebujete řešit.

Letos se v Brně strojírenský veletrh nekoná. Je to z důvodů, které jsou nám všem

známé. Věřím, že se bude konat alespoň

oficiální zahájení, na kterém bude naše firma oceněna, Svazem Průmyslu a dopravy

ČR, v kategorii „Úspěšná malá a střední

firma”. Tohoto ocenění si všichni ve firmě vážíme a ceníme. Je to ocenění zavazující, ovšem současně nalévá do žil sílu

pro další etapu našeho působení v oblasti metrologie.

Letos u nás, jako každoročně, proběhl

audit ze strany ČIA a jako vždy jsme se

příjemně pozdravili a první slova ze strany

auditorů byla: „Jsme zvědaví, co jste si na

nás přichystali, Vy jste vždy inovativní

a vždy nás překvapíte novým pohledem.”

Cílem naší práce je Vaše spokojenost a

já věřím, že se nám daří naplňovat náš cíl

a současně věřím, že i Vy, naši zákazníci,

s námi rádi spolupracujete.

T+T T e c h n i k a a t r h 9 – 1 0 / 2 0 2 0

Pro letošní rok jsme si pro Vás tedy

připravili PRIMA DIGITALNÍ VELETRH

v podobě videosekvencí. Tyto streamshoty Vám přinesou alespoň malou náhradu za standardní setkávání na MSV

v Brně. Můžete shlédnout produkty, které

jsme pro Vás nachystali mimo ostatní přístroje, stroje a služby, jenž Vám běžně nabízíme.

p

Přeji Vám příjemné shlédnutí a buďte zdrávi.

Petr Bílavčík

majitel společnosti

www.merici-pristroje.cz/virtualni-veletrh-2020