34

obrábìní a strojírenství I svaøování I nástroje I náøadí

Hyperturn 65 Powermill

Nová generace s ještě větším

prostorem a výkonem

pro komplexní obrábění.

Hyperturn 65 Powermill

Nový Hyperturn 65 Powermill je přesvědčivým

nástupcem úspěšné řady Hyperturn pyšnícím se

vzdáleností vřeten 1400 mm, která zajišťuje vysokou

flexibilitu, a konstrukcí, jež pojme nástroje o délce

až 350 mm a hmotnosti až 12 kg a umožňuje tak

řezání hlubších otvorů a uchycení větších nástrojových

hlav; stroj je navíc vybaven programovatelným mini

portálovým nakladačem pro automatickou vykládku

hotových dílů. Výkonné protivřeteno, které umožňuje

i 4osé obrábění, osa B s přímým pohonem pro

komplexní simultánní frézování a dodatečná osa Y pro

spodní revolver jsou dalšími argumenty vyzdvihujícími

potenciál těchto strojů. Design stroje byl inovován

a nabízí přidanou hodnotu jak z hlediska funkčnosti,

tak vzhledu.

T+T T e c h n i k a a t r h 9 – 1 0 / 2 0 2 0

HALLEIN – Konstrukční řada Hyperturn

byla vyvinuta s cílem dosažení dalšího

zvýšení produktivity v sériové výrobě.

Komplexní a náročné úkony soustružení,

frézování, řezání otvorů a ozubení mohou

být nyní provedeny v rámci jediného pracovního kroku. Odpadá tak opakované

upínání a meziskladování a ohromně se

zvyšuje přesnost obrobku. Hyperturn

přináší také drastické snížení celkových

obráběcích časů, nákladů na přípravky a personálních nákladů i prostorové

náročnosti.

V porovnání s podobnými modely nabízí Hyperturn 65 Powermill se vzdáleností

vřeten 1400 mm výrazně větší prostor

pro simultánní obrábění na hlavním vřetenu a protivřetenu. S výkonem 29 kW

a 250 Nm na hlavním vřetenu a protivřetenu má stroj dostatečnou sílu pro simultánní obrábění dvou obrobků zároveň.

Zvyšování produktivity napomáhá také

takzvané 4osé obrábění. Dalším „dříčem“