obrábění l tváření l svařování

Globální standard

d

Celý investiční program skupiny slouží

k tomu, aby se ve všech třech lokalitách

na světě zavedl jednotný standard ve výrobě. „Myšlenkou, která za tímto stojí, je,

aby se v případě přesunů poptávky mohlo

provádět globální vyrovnávání kapacit,”

vysvětluje Erich Schmid. Za tímto účelem

se do výroby v závodě STUDER ve švýcarském Thunu pořídila stejná obráběcí

centra jako v Kuřimi.

V globálním výrobním konceptu skupiny

UNITED GRINDING jsou všechny výrobní lokality propojeny přes společný programovací systém a jednotné databáze.

Takzvaná centrální podpora CAX skupiny

řídí z Thunu programovací procesy

CAD/CAM jednotlivých výrobních závodů. „Díky tomu víme, co dělají ostatní,”

vysvětluje Alexander Heiter, vedoucí mechanické obrobny u firmy STUDER, švýcarský kolega Petra Konečného. To

umožňuje jak přesun výroby, tak vzájemnou výměnu zkušeností mezi námi v mezinárodním měřítku.

Výroba v Kuřimi je kompletně síťově

propojena. Technik vyvíjí se svým týmem

programy pro opracování nových dílů

v systému CAD/CAM. Při obrábění nových dílů se pravidelně scházíme v dílně

a společně s operátory strojů analyzujeme,

kde by bylo možné programování ještě

vylepšit.

Průmyslový areál v Kuřimi a blízké univerzitní město Brno se svými technickými

fakultami jsou ideálním prostředím pro

růst náročného výrobce strojů, jako je

UNITED GRINDING Group. „Nacházíme

tady velmi kvalifikované pracovníky,” vysvětluje Milan Urban, „a to je stejně tak důležité jako vysoce přesné špičkové stroje.”

Z mechanické obrobny v Kuřimi odcházejí díly buď přímo do montáže, anebo

do systému Storage s automatickou správou skladu. Ve vedlejší hale v rovněž automatizovaném vysokokapacitním skladu

se skladují do zásoby malé díly pro montáž.

inzerce

Pracovnice logistiky vychystávají díly dle

potřeby pro interní dodávky. Sklad prošel

řadou proměn a vývojem. Nyní se veškeré

logistické systémy v Kuřimi – nákup, výroba, sklad, distribuce – optimalizují a slučují v jeden nadřazený projekt.

„Naší další investicí pak bude komplexní

řídicí systém skladu tzv. Extended Warehouse Management System,” vysvětluje

Milan Urban. Pod tímto systémem jsou

spojeny všechny toky zboží, což pomůže

dále zkrátit průběžnou dobu výroby a ještě více zvýšit spolehlivost dodávek vůči

zákazníkům.

p

www.walter-machines.com

17