36

obrábìní a strojírenství I svaøování I nástroje I náøadí

diferenciace těchto technicky vyspělých

a ergonomických strojů.Technické detaily /

koncept stroje HYPERTURN

Konstrukce stroje

d

Jádrem stroje je jeho lože. Extrémně pevná a kompaktní konstrukce ze svařované

oceli je naplněna speciálním materiálem

(HYDROPOL®), který tlumí vibrace. Vyztužení zajišťuje dodatečnou pevnost ve

vysoce namáhaných zónách. Díky tomu je

umožněno neomezené využití vysokého

výkonu pohonu hlavního vřetena, protivřetena nebo frézovacího vřetena. Výsledkem je lepší kvalita povrchu, užší výrobní

tolerance a delší životnost nástrojů.

Hlavní vřeteno

a technologie pohonů

d

Hlavní vřeteno je k dostání ve dvou

různých velikostech. Nabízeno je buď

vřeteno s průchodem tyčového materiálu do 65 mm a s výkonem pohonu 29 kW

a točivým momentem až 290 Nm nebo

volitelně vřeteno Super Big Bore o velikosti 102 mm. Vysoce dynamické, integrované motory (ISM) uložené ve velkoryse dimenzovaných přesných ložiscích

umožňují obzvláště velký rozsah otáček

v kombinaci s velmi dobrými parametry

házivosti. Symetricky konstruovaný vřeteník zajišťuje spolu s tepelnými čidly u ložisek a s chlazením kapalinou výbornou

termostabilitu stroje.

Veškeré lineární pohyby jsou vedeny po

předepjatých, vysoce přesných valivých

vedeních, která přinášejí obrovské výhody

z hlediska rychlosti posuvu, absence vůle,

délky životnosti, spotřeby maziva a přesnosti polohování.

Díky jedinečnému systému utěsnění smykadla je možné i použití v silně znečistěném

prostředí. Vedení jsou navíc opatřena krycími plechy z pružinové oceli, jež zajišťují

dokonalé uzavření těsnicí plochy.

Osa

Vřeteno soustruhu / frézovací

vřeteno „Powermill“

d

Výkonné frézovací vřeteno s rozhraním

nástrojů HSK-T63 může být použito jak

pro soustružení, tak pro řezání otvorů

a frézování. Frézovací vřeteno může být

plynule natočeno o ± 120° a upnuto v libovolné poloze. S užitečným zdvihem

v ose Y o +120/-120 mm lze provádět i ty

nejkomplexnější úkony obrábění. Samozřejmostí je také řezání ozubení, obrábění / frézování klikových čepů, 5osé obrábění a mnoho dalšího. Příprava nástrojů

probíhá dle přání zákazníka prostřednictvím 40polohového odebíracího zásobníku nebo 80 či 120polohového řetězového

zásobníku.

Pracovní prostor

Integrovaný mini portálový nakladač se 2 osami

d

Každé vřeteno je z technologického hlediska samotnou osou. Může být nastaveno do libovolné polohy, kde provede

předem definovaný posuv. Komplexní

obrysy po obvodu nebo na čelní straně

obrobku jsou proto hračkou. Součástí

dodávky je software k programování

těchto pohybů (interpolace válců nebo

Transmit). K základnímu vybavení patří

také synchronizované řezání závitů a víceboké obrábění.

d

Pracovní prostor je konstruován maximálně ergonomicky – to znamená s velmi

dobrým přístupem k jednotlivým komponentům. Velkoryse dimenzované prostory zajišťují optimální odvod třísek i při

obrábění kritických materiálů. Všechna

vedení jsou zakryta nerezovou ocelí, jež

brání možnému poškození.

Nový design krytů stroje

d

Kryty stroje Hyperturn 65 PM nabízejí dokonalou ochranu před odlétajícími třískami. Jsou samozřejmě 100% utěsněné proti

průniku chladicí kapaliny. Velký průzor

z bezpečnostního skla ve dveřích stroje

zajišťuje neomezený výhled do pracovního prostoru. Ergonomicky uspořádaný

ovládací panel je vertikálně otočný o 90°

a výškově nastavitelný o 200 mm.

Řídicí systém

Odkládání dílů

T+T T e c h n i k a a t r h 9 – 1 0 / 2 0 2 0

d

Hyperturn je vybaven nejmodernějším

řídicím systémem na trhu, Sinumerik

840D sl. Sada digitálních pohonů a řídicího systému má na starosti až 10 kanálů

a až 31 os. ShopTurn/Mill včetně technologických cyklů usnadňují proces obrábění a frézování. Díky transformaci souřadnic (TRANS, ROT, SCALE, MIRROR)