obrábìní a strojírenství I svaøování I nástroje I náøadí

zdroji vakua. Kromě přizpůsobení hardwaru je kontaminace částečkami redukována

inteligentním přizpůsobením ovládání – jako je snížení otáček během zavádění dříku

do hlavy šroubu, z čehož současně vyplývá i efektivní zatížení nástroje.

V celém žebříčku hodnot byla od nepaměti

důležitým faktorem pro hospodárnost montážních zařízení jejich účinnost. Podavačem

s vibrační spirálou eacy feed nabízí DEPRAG

obzvlášť účinnou koncepci pohonu. Řízení

a pohon tohoto podavače s nízkou spotřebou je založeno na napájení 24 V/DC. To je

dostatečné, aby byl prostřednictvím vibračního magnetu podávací hrnec nastaven na

svůj periodický vibrační pohyb, a tím je dosažena úspora energie cca 80%. Použitím

síťového spojení pro velké napájecí napětí

může být zařízení používáno celosvětově

bez přestavby. Inteligentní řízení PFC100

umožňuje navíc individuální nastavení bez

časově náročných, mechanických zásahů.

Pokud má být montáž automatizovaná na

nejvyšší stupeň, ale počet kusů neopravňuje žádné plně automatizované podávání,

nabízí se jako příznivé, kompaktní a rychle realizovatelné řešení dávkovač šroubů.

Dávkovače šroubů se nechají přebudovat

několika málo zásahy na potřebné velikosti šroubů, podávají obzvlášť šetrně, jsou

použitelné pro ruční i stacionární ovládání

a mohou být díky integrovanému řízení

provozovány zcela nezávisle.

Globální trh je dnes dynamičtější než

kdy jindy. Nové výrobky se objevují na

trhu v čím dál kratších intervalech nebo

nelze jednoznačně předvídat kapacitní

budoucnost výrobků. V oblasti E-mobility

je tak všude málo zkušenosti a nejistota při

plánování množství. Tato situace vyžaduje pokud možno flexibilní řešení s nízkou

reakční dobou, jako je to například u hybridních montážních systémů – propojením

manuálních a automatizovaných procesů.

Zavedením inteligentních ručních pracovišť tak může být podle potřeby rozšířena

výroba, bez ztráty spolehlivosti. Pracovník je veden úkonem šroubování krok za

krokem. Systém, díky senzorové technice,

aktivuje správné parametry pro každou

polohu šroubování, uvolňuje spojovací

prvky, upozorňuje na nadcházející úlohy

a vyhodnocuje výsledky. Přes Pick-and-Place pracovník vezme spojovací prvky a obdrží přesné zadání, na jakém místě musí být

šroubováno. Montáž tak zůstává flexibilní

a přesto spolehlivá. Jednou z největších

výzev hybridních montážních systémů je

však spojení člověka a stroje, kteří nepracují stejnou konstantní rychlostí. Řešením

jsou nárazníkové zóny, například inteligentní lineární podavač. S ním lze přemostit větší odstupy a řídit tok dílů. Podavač

podle potřeby přistaví nárazník dílů nebo

tok dílů roztáhne. Jako další opatření pro

nejvyšší flexibilitu se nabízí využití modulárních koncepcí zařízení se standardními

komponenty. DEPRAG přináší kompletní

portfolio modulů ze senzoricky řízených

šroubováků, podavačů, ovládání atd. z jednoho zdroje. Tyto jednotlivé moduly jsou

již perfektně sladěné a nemusí na sebe být

nejprve obtížné navzájem přizpůsobovány,

čímž jsou individuální náklady u zařízení

redukovány na minimum. Díky vysoké flexibilitě se mohou montážní zařízení rychle

přizpůsobit dané situaci na trhu, mohou

čelit nejistotě plánování a reagovat na požadované objednávky.

Inteligentní a účinné nápady pro co možná nejefektivnější výrobu měl již Henry

Ford. Jeho podnik tak vyráběl deset let

pouze černé díly karosérií nebo byly pro

konstrukci vozidel využívána prkna z dřevěných beden dodavatelů o závazně stanovených rozměrech. Taková opatření jsou

dnes sice zastaralá, touha po účinnosti a inteligentních systémových řešeních přesto

zůstává. Montážní zařízení jsou dokonale

sladěně komplexní systémy, z velkého počtu komponent. Narušení systému v podávací technice může do značné míry

způsobit posunutí žebříčku hodnot a vést

k dalekosáhlým finančním a organizačním

škodám. DEPRAG Schulz GmbH, se široce

rozčleněným portfoliem dílů pro nejrůznější požadavky, nabízí flexibilní a spolehlivé

možnosti, jak realizovat montážní systémy

s vysokou rentabilitou.

p

w w w. t e c h n i k a a t r h . c z

23