Vanad_Ditrex_c_i_01_c.qxd

26

15.5.2019

15:08

Page 26

obrábění l tváření l svařování

Náročný zákazník

je výhodou pro výrobce pálicích strojů

...kvalita značky Vanad

Technologie pálení Vanad ve firmě Ditrex zprava:

PROXIMA 30/120 – 4 autogenní hořáky

PROXIMA 45/120 – 6 autogenních hořáků

PROXIMA 45/60 – 8 autogenních hořáků

Společnost Vanad, to je

více než 1 400 dodaných

pálicích strojů, export do

více jak 30 zemí, 25 let

tradice, 10 typových řad

strojů. Motto Vanadu:

„Našim partnerům

nasloucháme a reagujeme

i na nestandardní

požadavky.”

Zmíněné motto platí i pro zákazníka z Olomouce, společnost Ditrex. Pro materiál

k článku o nasazení strojů Vanad v průmyslu jsme si zajeli do olomoucké firmy Ditrex,

která působí 20 let v oblasti tvarového řezání plechů a následného prodeje výpalků.

Vyzpovídali jsme ředitele společnosti pana

Radovana Psotku.

p Na svém webu píšete,

že je Ditrex dodavatelem pro

nejnáročnější požadavky

v oblasti tvarových výpalků

vyráběných metodou

kyslíkového a plazmového řezání.

Co se za těmito slovy skrývá?

Firma Ditrex byla založena v roce 1999 jako obchodní společnost se zaměřením na

strojírenskou výrobu – začínal jsem s vizí,

obchodními zkušenostmi z různých oborů, nezbytnou chutí a spoustou otázek.

Pod hlavičkou Ditrex jsem navázal spolupráci s dodavateli polotovarů a následně

pokračoval výběrem firem nabízejících zakázkové zpracování plechů, abych mohl

svým odběratelům nabídnout kvalitní

služby. Kvalitní co do technologického

zpracování, termínů dodávek a přijatelné

ceny. Za tímto účelem jsem navázal první kontakty s dodavateli plechů a firmami, které se dělením plechů v tu dobu zabývaly. Kompletní proces výroby prvních

výpalků společnosti spočíval v outsorsované službě pálení do vlastního dodaného

materiálu a dle vlastních pálicích plánů,

včetně následné logistiky v dodávce hotových výrobků zákazníkovi. Po téměř 5 letech takto prováděné činnosti jsem se díky rostoucímu objemu realizovaných

zakázek a vzrůstající nespolehlivosti aktuálních dodavatelů, zejména stěžejního dělení, dostal do situace, která vyžadovala

zásadní rozhodnutí. Pro zajištění nastavených standardů kvalitních dodávek, pro

jejich udržení a zvýšení objemu bylo nezbytné, aby společnost přešla od outsoursingu k výrobě ve vlastních prostorách

a na vlastních strojích. Jedině tak jsme byli schopni garantovat maximální kontrolu

a zejména reagovat na vzrůstající poptávku za současného zvyšování kvality dodávaných služeb. Proto padlo mé rozhodnutí kompletně se postavit na vlastní nohy

zakoupením technologie a vybudovat

areál s kompletním zázemím. Dnes je 99 %

Ing. Radovan Psotka a Ditrex, s.r.o.

Vyučen ve čtyřletém učebním oboru s maturitou jako mechanik

číslicově řízených obráběcích strojů, poté absolvoval strojní fakultu

na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.

Začal s podnikáním již na VŠ. Dnes je majitelem, jednatelem

a technickým ředitelem společnosti Ditrex s.r.o.

„Za dobu existence společnosti se nám podařilo vytvořit

nejen optimální technologické zázemí, ale zejména

tým kvalitních zaměstnanců.”

Ditrex je dodavatelem pro nejnáročnější požadavky

v oblasti tvarových výpalků vyráběných metodou kyslíkového a plazmového řezání

T+T T e c h n i k a a t r h 5 / 2 0 1 9

www.ditrex.cz