Mach_mobil_c.qxd

16.5.2019

12:22

Page 59

aktualita l vzduchotechnika

nízkých teplotách a nedochází

k usazování vosků.

• Výborná tepelná a oxidační stabilita

zaručuje dlouhou životnost oleje

v porovnání s minerálními mazivy,

delší intervaly výměny a menší nároky

na servis a menší náklady na běžnou

údržbu.

• Dobrá kompatibilita s materiály těsnění

a ucpávek dříve používanými pro

minerální oleje zaručuje snížení rizika

úniku oleje při použití ve straších

systémech.

• Nízká tendence k odpařování

zabraňuje nárůstu viskozity

a snižuje spotřebu oleje.

v potravinářském průmyslu jak pro chlazení i mražení, ale i pro hluboké mražení

potravin a chladírenské sklady.

Olej Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

je plně syntetický olej vyvinutý pro chladicí kompresorové systémy s vysokým výkonem a pro čpavek jako chladivo. Olej je

vyroben z bez parafinových, syntetizovaných polyalfaoleofinů a syntetických alkylbenzenových základových olejů, které vykazují vynikající odolnost proti stárnutí. I při

nejtěžších provozní podmínkách je olej

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 odolný proti tvorbě úsad a snižuje možnost nebo brání ucpávání ventilů nebo filtrů.

Výhody lze shrnout

do následujících bodů

d

• Velmi nízký bod tuhnutí, který

umožňuje nižší teploty výparníku ve srovnání s konvenčních naftenickými minerálními oleji.

• Tím, že je olej bez obsahu parafínu má

vynikající průtokové vlastnosti při

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 je určen pro použití ve šroubových nebo v pístových kompresorech v náročných a výkonných chladírenských aplikacích. Je

kompatibilní s minerálními oleji. Nicméně

při jejich záměně je nutné vzít v úvahu, že

výkon oleje může být ovlivněn v závislosti

na zbývajícím množství minerálního oleje

v systému. V takovém případě se doporučuje analýza oleje a kontrola filtrů

Doufáme, že jsme Vás přesvědčili, že

volbou olejů, speciálně vyvinutých pro

systémy s chladivem R 717 lze docílit zlepšení výkonu soustavy a tím i přispět k úsporám.

p

inzerce

Fluid Control & Pneumatics.

Aplikovaná prumyslová expertiza a chytrá

rešení pro vaše dnešní i zítrejší potreby.

Volte produkty ASCO™, AVENTICS™,

TESCOM™ a TopWorx™.

www.emerson.com

www.maierkorduletsch.cz

59

t

t