6

kaleidoskop

Nový 3D snímač pro měřicí stroje HELICHECK PRO a PLUS od

společnosti WALTER

....................................

Pro měřicí stroje HELICHECK PRO, HELICHECK PLUS a jejich

verze LONG nabízí společnost WALTER jako volitelné příslušenství 3D snímač pro plně automatické měření a digitalizaci nástrojů a obrobků.

Pokud se geometrie břitu (stoupání a rozteč spirály) řezných nástrojů liší mezi jednotlivými břity, pak hovoříme o vysoce výkonných nástrojích. Ty kladou velké nároky nejen na výrobu, ale také

na měření. Vzhledem k mnoha měnícím se parametrům, které lze

stěží měřit klasickou optickou metodou, se doporučuje mnohem

rychlejší 3D laserové skenování pomocí přístroje WALTER

HELICHECK 3D. U některých parametrů je pro úplnost měření

zapotřebí přesnější konvenční měřicí zařízení. Proto pro náročné

nástroje, jako jsou nástroje běžně používané v automobilovém,

leteckém nebo lékařském průmyslu, dosud byly nutné dva měřicí

stroje. S novým volitelným 3D laserovým snímačem to již neplatí.

Dva stroje v jednom

d

3D laserové měření je nyní k dispozici jako volitelné příslušenství

pro měřicí stroje HELICHECK PRO a HELICHECK PLUS. „To znamená, že zákazníci mají k dispozici dva měřicí stroje v jednom”,

vysvětluje Siegfried Hegele, Aplikační Produktový Manažer. Nejprve 3D senzor naskenuje obrobek do souboru (mračna) bodů

a tímto vytvoří jeho digitální model. Na základě tohoto modelu

pak lze provádět měření. Odchylky v nástroji lze zjistit překrytím

tohoto mračna bodů s konstrukčním modelem. „Zákazníci, kteří

mají více výrobních závodů, mohou porovnávat skeny nástrojů

z různých míst a zjišťovat tak výrobní rozdíly,” říká Hegele.

Nová generace 3D skenerů

d

Volitelný laserový snímač pochází z nejnovější generace snímacích technologií. Nový 3D snímač má čtyřikrát vyšší rozlišení než

u stávajícího řešení a měřicí stroj, který je vybaven špičkovým

3D snímač uvnitř měřicího stroje HELICHECK PLUS od firmy WALTER

počítačem, dokáže toto množství dat zpracovat za stejnou dobu.

Úhel natočení skenovací hlavy byl navíc rozšířen o 55°, což umožňuje kompletní skenování vyměnitelných destiček.

p

www.walter-machines.de

Universal Robots rozšiřuje své špičkové portfolio o zbrusu nový

průmyslový kobot UR20

..........................................

Universal Robots, dánský výrobce kolaborativních robotů (kobotů), oznámila, že do svého sortimentu přidá nový 20kg kobot.

Tento kobot je pojmenován UR20, má zcela novou konstrukci

založenou na zkušenostech společnosti Universal Robots s vysoce sofistikovaným inženýrstvím a je nejnovějším přírůstkem do

výkonějšího portfolia kobotů této společnosti.

Model UR20 je zatím nejlepší ukázkou bezkonkurenčních inovací společnosti Universal Robots v oblasti kobotů, protože je vybaven zcela novou konstrukcí kloubů, která umožní ještě rychlejší

časy cyklů a také schopnost zvládnout těžší břemena. Jeho dosah

1750 mm byl navržen tak, aby mohl pracovat v plné výšce standardní europalety, což změní způsob balení a paletizace v podnicích, zatímco jeho malé rozměry umožní firmám dosáhnout více

ve stávajících výrobních prostorách.

Společnost Universal Robots očekává, že kromě paletizace bude UR20 využíván pro svařování, manipulaci s materiálem, nakládání strojů a obsluhu strojů, jakož i pro inovativní řešení vytvořená rozsáhlým partnerským ekosystémem.

Prezident společnosti Kim Povlsen říká: „Není to jen zvětšená verze našich stávajících kobotů, je to kobot v novém pojetí,“ a dodává: „UR20 je nejinovativnější kobot, který jsme vyrobili, a odráží

T+T T e c h n i k a a t r h 8 / 2 0 2 2

nejnovější vývoj za 17 let technických zkušeností v robotickém

průmyslu. Naši odborní inženýři kompletně přepracovali rameno,

přičemž zachovali stejné intuitivní uživatelské rozhraní, kterým

jsme již dlouho proslulí.

„Výhody kobota UR20 jsou značné, od rychlejších časů cyklů

a schopnosti manipulovat s těžšími břemeny až po větší dosah při

malých rozměrech. Zapracovali jsme také pokročilá softwarová

vylepšení, která uživatelům poskytují bezprecedentní možnosti

ovládání pohybu.”

p

www.universal-robots.com