služby l podpora výroby l automotive

p Narážíte na nedostatečnou

dobíjecí infrastrukturu. Nedávno

zveřejnila ACEA statistiku, že více

než polovina dobíjecích stanic je

soustředěna pouze do dvou států

EU – Německa a Nizozemí. Co je

tedy třeba změnit, aby počet

dobíjecích bodů rostl i jinde?

Členské státy EU musí napnout všechny

síly k tomu, abychom měli vozidla kde

nejenom nabíjet, ale také doplňovat vodíkem nebo syntetickým palivem. Za klíčové proto považujeme podstatné

zrychlení výstavby dobíjecí a plnící infrastruktury – nejen veřejného ultrarychlého dobíjení na hlavních evropských

silnicích, ale i pomalého dobíjení, např.

v garážích, na sídlištích měst a obcí. Jen

v ČR podle Národního akčního plánu

čisté mobility očekáváme v roce 2030

více než čtvrt milionu osobních vozidel

s elektrickým pohonem a pro takový počet tak budeme potřebovat minimálně

25 tisíc dobíjecích bodů. To znamená

ode dneška každý rok postavit zhruba

tři tisíce bodů. Dnes přitom lze na toto

úsilí využít zcela jasně evropské zdroje.

Vítáme proto, že například operační program doprava na podporu veřejné dobíjecí či plnicí infrastruktury alokoval zhruba 6 miliard Kč. Přidat ale musíme

v programech infrastruktury pro podnikatele. A výrazně samozřejmě bude zapotřebí přidat v oblasti vývoje syntetických paliv tak, aby produkce vozidel,

která by je mohla využívat, dávala i po

roce 2035 ekonomický smysl.

p Dá se to zvládnout?

Čím to je, že u nás dobíjecí

stanice nerostou tak rychle

jako na západ od nás?

Pomalá výstavba infrastruktury je dána často kvůli příliš složitým, zdlouhavým a napříč

kraji roztříštěným povolovacím procesům

výstavby samotné. Při aktuálním počtu

elektrických vozidel na českých silnicích

a poměru zhruba 6 vozidel na 1 stanici zatím uživatelé problémy příliš nepociťují.

S ohledem na cíle, které nám stanovuje evropská regulace, by ale již v průběhu druhé

poloviny současné dekády mohlo chybět

stovky až tisíce dobíjecích bodů. Pokud

chceme, aby elektromobilita v ČR fungovala, musí stát pevně na dvou nohách.

Potřebujeme jak dobíječky, tak i elektromobily. Vzhledem ke skutečnosti, že tato

oblast je v ČR, ve srovnání se západem,

stále „v plenkách”, je na místě, aby příslušné rezorty tuto oblast relevantně podpořily souborem jak finančních, tak i nefinančních opatření.

p Aktuálním tématem

jsou investice velkých koncernů

do tzv. gigafactory. Myslíte, že

se do ČR podaří takovou investici

přilákat?

Na konci července vláda schválila záměr

připravit průmyslový areál v Líních Plzeňku na výrobu podle standardů Průmyslu

4.0. Jedním z možných směrů využití areálu je právě stavba tzv. gigafactory. Sdružení automobilového průmyslu jednoznačně tuto investici podporuje. Pro

budoucnost českého autoprůmyslu a přechodu od komplexních řětězců výroby

spalovacích motorů ke komplexním řetězcům výroby alternativních pohonů

jsou právě baterie naprosto klíčovou součástí. Vedle vytvoření přímých pracovních pozic a benefitů z pohledu příjmů do

státního rozpočtu by takový závod rovněž podpořil další výzkum a vývoj v automobilovém i chemickém průmyslu a přilákal by do ČR nové kompetence. V rámci

očekávaných změn na pracovních místech a kvalifikacích, které nástup nízkoemisní mobility přináší, vnímáme takovou

investici jako zcela zásadní.

p

www.autosap.cz

www.technikaatrh.cz

11