elektrotechnika l energetika l měření a regulace

43

„Stále více provozovatelů systémů se obrací k decentralizovaným

zdrojům napájení. Koneckonců nabízejí významné výhody včetně

kratších instalačních časů, komplexní diagnostiky skrze IO-Link

a umožňují mnohem menší rozvaděč

s nižšími nároky na chlazení. Vyšší výkon, miniaturizace

a požadavky na chlazení – dosud klasický konflikt cílů

v elektrotechnice, který byl vyřešen díky chytrým konceptům.”

Florian Holzmann, System Manager Switch-Mode Power Supplies & Buffer Modules,

PU Automation + Power, Murrelektronik GmbH

V rozvaděči je poměrně teplo

d

Každý to ví, napájecí zdroje se mohou

opravdu zahřát, protože se rozptylují provozní ztráty, a to není dobré. Každý ví, že

napájecí zdroje mohou dostat pořádně

zabrat. Je to proto, že ztráty při provozu

musí být odváděny ve formě tepla. To

znamená, že při návrhu rozvaděče musíte

myslet na koncepci odvodu tepla. Při použití decentralizovaného napájení to již není problém, protože skříň neexistuje a snížení výkonu obvykle není nutné.

Vzhledem k tomu, že spínaný zdroj je mimo kryt, teplo se snadněji odvádí. Zároveň lze použít menší a levnější rozvaděč

pro PLC, pohony a další komponenty rozvaděče. Dalšími pozitivy jsou nižší nároky

na chlazení, delší životnost a nižší provozní náklady (např. náklady na elektřinu

u klimatizačních jednotek).

Zejména v létě, kdy vysoké teploty v neklimatizovaných aplikacích mohou vést

k nuceným odstávkám napájecích zdrojů,

nabízejí decentralizované zdroje s širokým teplotním rozsahem maximální dostupnost.

Při náročných úkolech v průmyslovém prostředí, jako je svařování při výrobě karoserií automobilů, Emparro67

spolehlivě napájí zařízení.

Spínaný zdroj uživateli:

Jsem v pořádku

d

Vestavěná rozhraní IO-Link umožňují rozsáhlou a transparentní komunikaci mezi

napájecími zdroji a řídicí jednotkou. Napájecí jednotka tak může komunikovat

jako zařízení IO-Link s nadřazeným zařízením IO-Link master pro účely diagnostiky a údržby, parametrizace, deaktivace

a reaktivace kanálů. Disponuje funkcemi

pro preventivní údržbu a prostřednictvím

diagnostiky poskytuje přesné informace

o stavu zařízení.

Pokud se například blíží dosažení očekávané maximální životnosti, zařízení odešle

zprávu, aby mohlo být vyměněno během

příštího cyklu údržby. Vyhnete se tak neplánovaným a nákladným prostojům.

Další informace, včetně spouštěcích

procesů, vybavení vnitřní pojistky nebo

proudových hodnot, lze v reálném čase

odesílat prostřednictvím rozhraní IO-Link

Od snímače a řízení po kameru a pohon je logistické centrum velmi složité prostředí.

a vyhodnocovat pomocí vhodného softwaru. Díky tomu jsou napájecí zdroje

s IO-Link důležitým stavebním kamenem

Průmyslu 4.0.

Vidím to,

co ty jinak vidět nemůžeš

d

Je zřejmé, že nevidím, co je ve skříni. To,

co je v poli, někdy vidím na první pohled.

Proč tedy neinstalovat dobře viditelné

stavové LED diody přímo na zařízení? LED

diody jsou užitečné pro zobrazení provozního stavu zdroje, nicméně v tomto

případě má větší smysl podívat se na dva

kanály integrovaných sledovačů zátěžových obvodů 24 V DC.

Ty umožňují elektronické monitorování

zařízení a napájení sběrnicového modulu.

To zvyšuje dostupnost zařízení, protože

v případě poruchy jsou proudové cesty

vypínány s přesností na kanál. Pomocí

pokračování

www.technikaatrh.cz

a