manipulační technika l doprava

navařování. Máme k dispozici 3 lasery,

mikropulzní TIG, invertor, „studený mikronávar”, lokální nanášení – selective plating

a jejich vzájemné kombinace.” Ve firmě

ALFA CHROM servis mají v aplikování

těchto technologií mnohaleté know-how.

„Předem víme, jak se které materiály chovají, a dovedeme si poradit i s velmi specifickými situacemi. Například jsme připraveni na to, že použité formy obsahují

inzerce

Omezení kývání

na minimum

Omezení rozkyvu břemene –

Bezpečně s Demagem

-ÙX½PÉDįGOGPGDøJGORTQXQ\WLGį½DWOŃzG

\RŃUQDKVwMQF[

+PVGNKIGPVPÉDG\RGêPQUVPÉQXN½F½PÉSafeControl na

\½MNCFøÖFCLŃ\êKFGNX[RQêÉV½X½MÙX½PÉDįGOGPGC

įÉFÉMQTGMêPÉRQJ[D[LGį½DWCMQêM[RįGUPøCXêCU

$G\RGêPøU&GOCIGO

YYYFGOCIETCPGUE\UCHGEQPVTQN

v povrchové vrstvě řadu chemických látek, které se tam dostaly během výroby,

takže při standardním navařovacím procesu začnou doslova „bublat”. Jiný složitý

pokračování

39

a