16

kolejová doprava l infrastruktura

Proč železnice?

…protože

spojuje lidi,

železnice

má vše...

Je různorodá. Výhody železnice nejsou jen pro rekreanty

a dojíždějící. Podniky a nákladní dopravci mohou

přejít na železnici a těžit z levných a stále

konkurenceschopnějších nabídek na

přepravu zboží po celé Evropě

– to vše při současném snížení

jejich uhlíkové stopy.

Environmentálně udržitelná

d

Železniční doprava je zelená a udržitelná.

Železniční cesty jsou z velké části elektrifikovány a emitují mnohem méně CO2 než

ekvivalentní cestování po silnici nebo

vzduchem. Doprava po železnici představuje pouze 0,4 % emisí skleníkových plynů z dopravy v EU, zatímco veškerá doprava v EU představuje 25 % celkových

emisí EU. Navíc je to jediný dopravní prostředek, který v letech 1990–2017 důsledně snižoval své emise a spotřebu energie

a stále více využíval obnovitelné zdroje

energie

Železnice je bezpečná

d

Je cenově dostupná, pohodlná a především bezpečná. Ať už jste na dovolené

T+T T e c h n i k a a t r h 6 / 2 0 2 1

nebo na služební cestě, můžete se spolehnout na železnici, která vás bezpečně

dopraví do cíle. Jedná se o nejbezpečnější způsob pozemní dopravy s nejnižším

výskytem smrtelných nehod. Udělejte

z vlaku mobilní kancelář nebo si jen užívejte výhled, a nechte za sebou stresující

silnice a dálnice.

A proč železnice?

d

Objem přepravovaného zboží z roku na

rok neustále roste a požadavky na přepravu materiálu a lidí se zvyšují. Některé

kategorie přeprav jsou na hranicích

svých možností. Silniční doprava je přesně limitně daná průchodností silnic a dálnic. Lodní přeprava zase průchodností

řek, neustálou nestálostí počasí, velmi

proměnlivou a nárazovou vydatností srážek ovlivňující kladně i záporně splavnost

řek. V tomto světle je železniční doprava

stabilní a velmi perspektivní alternativou.

Dnes je to pro železniční dopravu v ČR

velká výzva. Je pravda, že v Covidové

době je řada aktuálních okamžitých

úkolů, ale v dlouhodobější perspektivě

není možno železnici ignorovat, je potřeba a vlastně nutnost dobudovat infrastrukturu k dnes již existujícím moderním

koridorům. Jedním z bodů je tak zlepšit

dostupnost železniční dopravy pro přepravce jak v nákladní, tak i osobní dopravě. Mezi hlavní stavební prvky novodobé

železnice je vytváření logistických center

pro kontejnerovou dopravu, záchytných

a bezpečných parkovišť v železničních

terminálech a významných stanicích pro

kvalitní přístup k dálkové přepravě, zvýšení rychlosti, snížení hlučnosti železniční

přepravy s využitím moderních vozů a posílení plynulosti jízdy vlaků modernizaci

přejezdů. Prosazení opatření bude finančně náročné, ale s tím by měla vládní garnitura počítat.

p