32

kolejová doprava l fakta

Motorizovaná doprava:

vlak, letadlo, silnice nebo loď

– která je nejzelenější?

Podle dvou studií o dopravě a životním prostředí, které

dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní

prostředí (EEA), zůstává cestování vlakem

celkově nejekologičtějším způsobem

motorové osobní dopravy v Evropě

– z hlediska emisí skleníkových plynů

– ve srovnání s cestováním

autem nebo letadlem.

Cestování letadlem,

vlakem nebo automobilem:

ekologicky nejvhodnější

volba nemusí být vždy jasná

d

Zpráva o dopravě a životním prostředí do

roku 2020 – „vlak nebo letadlo?” řeší otázku hodnocení hodnoty cestování vlakem

T+T T e c h n i k a a t r h 6/ 2 0 2 1

a letadlem uprostřed úsilí o zavedení ekologické dohody Evropské unie. Evropská

zelená dohoda zahrnuje cíl snížit emise

skleníkových plynů z dopravy do roku

2050 o 90 % ve srovnání s rokem 1990.

K dosažení tohoto cíle může významně

přispět přechod k udržitelnější dopravě.

U osobní dopravy může hrát klíčovou roli

přechod z letecké dopravy na železniční

dopravu, uvádí se ve zprávě.

Dopad vlaků

a letadel na životní prostředí

d

Doprava představovala v roce 2018 25 %

emisí skleníkových plynů v EU. Emise tohoto odvětví pocházejí primárně ze silniční dopravy (72 %), zatímco námořní doprava a letecká doprava představují 14 %,

respektive 13 % emisí, a železnice podíl

0,4 % (emise pouze u dieselových vlaků).

Kromě jejich přímého příspěvku ke globálnímu oteplování a znečištění ovzduší

se berou v úvahu také emise, ke kterým

dochází při výrobě, přenosu a distribuci

energie používané vlaky a letadly. Doprava také způsobuje nevyfukované emise