18

služby l podpora výroby

Průmysl 4.0

Společnost Turck Vás podporuje

v cestě za Průmyslem 4.0 inovativními

řešeními pro získání, úpravu a přenos

relevantních výrobních dat. Nezáleží

na tom, zda jde o technologie RFID,

IO-Link, OPC-UA nebo Ethernet

– společnost Turck jako specialista

klíčové technologie Průmyslu 4.0 má

řešení na cestu k inteligentní továrně

budoucnosti.

Co je Průmysl 4.0?

d

Výraz „Průmysl 4.0” nebo též „Industry 4.0”

popisuje čtvrtou průmyslovou revoluci.

Prakticky se jedná více o evoluci než revoluci. Byznys a procesy vytvářející hodnoty začínají mít čím dál užší spojení

a zvyšují svoji automatizaci. Průmysl 4.0

řeší rozpor mezi zákaznickými produkty

a masovou výrobou. Aby bylo možné

stále více uspokojovat zákaznické požadavky, musejí být propojeny komerční,

logistické a výrobní procesy. Přestože je

Průmysl 4.0 často zobrazován jako plán

pro továrny budoucnosti, tak inteligentní

aplikace, které umožňují přizpůsobitelnou vysoce flexibilní výrobu, jsou již dávno skutečností.

Senzorika a diagnostika

d

Nezbytným základem každé automatizace, zejména pak inteligentní továrny, je

široké portfolio nejrůznějších senzorů,

které slouží nejen k řízení samotného výrobního procesu a k zajištění bezpečnosti linky, ale také jsou základem včasné

prediktivní údržby i vyhodnocení výkonu. Na všech těchto úrovních je nutné

mít dostatečné množství průběžných řídicích i diagnostických dat všech strojů

T+T T e c h n i k a a t r h 1 1 / 2 0 2 0

i jejich provozních podmínek. Proto moderní senzory již obsahují vestavěnou datovou komunikaci, dnes nejčastěji IO-Link

nebo HART, s jejichž pomocí lze vyčítat

různé naměřené informace i vzdáleně

měnit jejich nastavení.

Zatímco měření přiblížení, výšky hladiny, tlaků, průtoku apod. obvykle primárně

slouží jako řídicí veličiny, monitorování

a vyhodnocování vibrací mechanických částí strojů umožňují vyhodnotit

jejich postupné opotřebování. To platí hlavně o sledování rotačních pohonů, kde vysoké opotřebení způsobuje

hlučnost, zvyšuje spotřebu a případné

zadření může zablokovat funkci celé

linky.

V procesní i diagnostické oblasti senzoriky nabízí společnost Turck široké portfólio moderních produktů. Ať již jde o senzory indukční, kapacitní, ultrazvukové,

optické pro měření a detekci přiblížení

objektů, rotační či lineární enkodéry pro

měření pozice, nebo sofistikované inteligentní senzory průtoku FS+ či tlaku PS+,

všechny jsou již k dispozici s přímo vestavěnou IO-Link komunikací, případně

i dalšími sběrnicemi (Modbus či CAN).

Pro diagnostické účely je vhodné využít

i senzory teploty a vlhkosti v provedení

jak pro měření vnějších podmínek, tak

stavu v rozvaděčích. Jejich hodnoty lze

opět přenášet jak drátově, tak bezdrátově a tak je snadno umístit na libovolné