pohony l automatizace l převody

sazby daně z příjmů právnických osob.

Velkou výhodou je rovněž návratnost

investic.

„Roční úspora výrobních nákladů činí na

jednoho robota v průměru necelé dva miliony korun ročně. Investice do něj se během celého jeho životního cyklu vrátí průměrně dvakrát. V našem výrobním

závodu roboty využíváme například pro

podávání materiálů, pájení, lepení štítků

nebo připojování různých součástek,” říká

provozní ředitel společnosti Daikin Plzeň

Jan Voch. A zároveň dodává, že jeho

hlavním záměrem není nahrazování pracovních sil, ale ulehčení náročné práce

zaměstnancům s pomocí moderních

technologií.

Zájem o kolaborativní

roboty i výrobní linky

podobným krizím. Ačkoliv se bude finanční trh z pandemie nějaký čas vzpamatovávat, přijde chvíle, kdy bude potřeba ochránit základní průmyslová odvětví před

dalším útokem virů. Z toho důvodu začíná

stále více podniků investovat do automatizace, která významně zefektivní a zkvalitní výrobu.

Robot podnikům ušetří miliony d

Firmy, které jsou dostatečně vybavené roboty, mohou nyní kompenzovat aktuální

nedostatek lidí na pracovním trhu. Jeden

jediný robot vydá za několik dělníků. Kooperativní roboty zase usnadňují a zrychlují lidem jejich práci. Nákup průmyslových

robotů však neslouží jen k akutnímu pokrytí výpadku pracovníků. Stroje mohou

fungovat nepřetržitě, zvládnou i fyzicky

náročné činnosti, šetří finance a navíc vydrží být práceschopné i několik desítek

let.

Pořízení nových průmyslových robotů

nahrávají i nízké úrokové sazby a nízké

d

Vhodně zvolená průmyslová automatizace dokáže ušetřit čas i peníze a navíc zvýšit produktivitu. Robotům nahrává také

strach z nástupu dalších epidemií. Proto

menší a středně velké podniky v současné

době investují do kolaborativních robotů,

které šikovně spolupracují s lidmi. Jelikož

jsou jejich pořizovací ceny relativně dobře dostupné, mohou si je dovolit i menší

podniky. Větší firmy nyní investují také do

nákladnějších plně automatizovaných výrobních linek.

p

www.fanuc.cz

inzerce

www.technikaatrh.cz

11