60

manipulační technika l doprava

NOVÉ

„inteligentně naváděné vozidlo” (IGV):

autonomní čelní vysokozdvižný vozík

Po „ONE” přichází „OCF”: společnost AGILOX rozšiřuje

svou řadu inteligentních naváděných vozidel o nový

autonomní všesměrový čelní vysokozdvižný vozík, který

využívá inteligenci hejna. AGILOX tím vstupuje do nové

oblasti aplikací: klasických úloh intralogistiky při příjmu,

skladování a výdeji zboží.

Ultralehké a vysoce efektivní vozíky řady

ONE od firmy AGILOX změnily koncept

AGV. Vozíky pracují bez centrálního řídicího systému, to znamená, že jsou ve výrobním závodě nebo ve skladu naváděny

skutečně autonomně. Výjimečně kompaktní IGV AGILOX plánují své trasy na

základě principu inteligence hejna, což je

jedna z metod umělé inteligence pro decentralizované řízení, a díky tomu jsou

mnohem flexibilnější než klasické AGV.

Navíc programování, přesněji „učení” vozíků je výrazně snazší, protože centrální

softwarové aplikace včetně jejich údržby,

aktualizací atd. se staly zbytečnými, a to je

inovace, která snižuje provozní náklady.

AGILOX nyní doplňuje svůj sortiment

IGV o variantu OCF – význam zkratky je

Omnidirectional Counterbalenced Forklift, čelní vysokozdvižný vozík s všesměrovým pohybem. Zatímco vozík ONE je vybaven nůžkovým zvedákem a funguje

pouze jako zařízení pro manipulaci s materiálem (dopravuje náklad, který nepřesahuje obrys vozidla), OCF je plnohodnotný čelní vysokozdvižný vozík. Proto

T+T T e c h n i k a a t r h 1 1 / 2 0 2 0

může zvedat palety, bedny a další náklady o hmotnosti až 1 500 kg, dopravovat

je na místo určení a ukládat je do výšky až

1 600 mm.

Pro inteligentní a úsporný koncept IGV

AGILOX se tím otevírají nové možnosti

využití. Zatímco vozíky ONE slouží především pro zásobování výrobních zařízení

materiálem, OCF umožňuje plnit klasické

úlohy intralogistiky při příjmu a výdeji zboží, vychystávání objednávek a skladování,

stejně jako při manipulaci ve výrobě –

pod podmínkou, že zboží se přepravuje

na paletách.

Stejně jako vozíky ONE, i OCF používají

podvozek s všesměrovým pohybem. Mohou tedy projíždět bokem úzkými uličkami, otáčet se na místě a manévrovat i tam,

kde je málo místa. Stejné jsou i jejich lithium-iontové baterie (LiFePO4), které

zaručují krátkou dobu nabíjení a dlouhou

dobu provozu – tříminutové nabití zajistí

energii na až hodinu provozu.

Flotily IGV mohou být prostřednictvím

otevřeného rozhraní API propojeny se

softwarovými systémy zákazníka (LVR,

ERP, WMS, MES atd.). Volitelný modul IO

umožňuje integraci s vnější infrastrukturou, jako jsou automatické dveře a brány

nebo stacionární dopravníky, takže celek

potom tvoří jeden inteligentní řídicí

systém. Analytický modul poskytuje uživateli všechna relevantní provozní data a KPI.

Dipl. Ing. (FH) Franz Humer, M.A., spoluzakladatel a ředitel firmy AGILOX, poznamenává: „Vozík OCF je logickým rozšířením sortimentu našich produktů.

Otevírá nám příležitosti v oblasti skladování a vychystávání objednávek a rozšiřuje

trh, na němž mohou IGV společně s AGV

a manuálně řízenými vysokozdvižnými

vozíky prokázat své výhody.”

Velké výhody přináší také kombinovaný

provoz vozíků ONE a OCF v jednom „hejnu”. Například tam, když se menší vozíky

ONE starají o dodávání polotovarů k montážním pracovištím nebo pečují o doplňování polic systému e-Kanban, mohou OCF

s využitím stejného řídicího systému a infrastruktury WiFi převzít odpovědnost za

dopravu palet.

Vozíky OCF již byly v pilotním provozu

úspěšně otestovány v rakouském Vorchdorfu. Sériová výroba začne zakrátko

a první vozíky OCF budou zákazníkům

dodány v prvním čtvrtletí 2021.

O firmě AGILOX

AGILOX je inovativní, rychle rostoucí společnost, jež vyvíjí a vyrábí inteligentní logistické roboty (AGV, AGC, AMR), které pro

navigaci ve skladech a výrobních prostorech při dodávkách palet a beden využívají

„inteligenci hejna”. Firma AGILOX sídlí

v Rakousku a byla založena v roce 2009

skupinou inženýrů – vizionářů. V současné

době firma pokračuje v růstu a rozšiřuje

své kanceláře v patnácti zemích světa,

včetně Atlanty v USA.

Vše je výsledkem vlastního vývoje, od

mechanické konstrukce přes elektrickou

výbavu a navigaci po související software.

To umožňuje rychlejší reakci na měnící se

požadavky a přizpůsobení požadavkům

zákazníků.

p

www.agilox.net