služby l podpora výroby

Nabitý sál konference BRNO INDUSTRY 4.0 v lednu 2020

přejít od papírové dokumentace k digitálnímu řízení výroby.

Astra Motor díky řešení od Unicorn Systems, které letos získalo ocenění Microsoft Awards 2019, zkrátila režijní časy až

o 90 procent. „V našem typu výroby jsou

časově nejnáročnějšími procesy přípravy

výroby, zpracování dokumentace a řízení

externích procesů a činností spojených

s expedicí. Právě tyto procesy se podařilo

díky navrženému řešení významně zkrátit.

Výběr toho správného partnera nám přitom značně usnadnilo to, že obě firmy

jsou členem INDUSTRY CLUSTER 4.0.

Během krátké doby jsme se přesvědčili, že

jedeme na stejné vlně a samotné realizaci

nic nebránilo,” řekl Jan Keprda, jednatel

společnosti Astra Motor.

Přednášky, workshopy,

konference i vzdělávání

d

Velký důraz klade INDUSTRY CLUSTER

4.0 také na vzdělávání. V průběhu roku

tradičně pořádá řadu workshopů a přednášek, v rámci Akademie 4.0 pak vypisuje

rovněž vzdělávací kurzy zaměřené na oblast digitalizace a automatizace. Účastníci

si přitom mohou vybrat hned z několika

oblastí souvisejících s Průmyslem 4.0.

Zaměřit se mohou například na měkké

a manažerské dovednosti, obecné či specializované IT nebo technické a jiné odborné vzdělávání. Kurzy bývají díky dotačním programům zdarma.

Nedílnou součástí činností klastru

jsou pak konference. „V příštím roce

plánujeme ve spolupráci s Regionální

hospodářskou komorou Brno již pátý

ročník mezinárodní konference BRNO

INDUSTRY 4.0. Konference by měla být

tradičně rozdělena do několika částí a na

účastníky bude čekat řada přednášek i odborných bloků, na nichž vystoupí odborníci z předních technologických firem,”

popisuje Tomáš Kubala s tím, že v roce

2020 to byli například zástupci firem Unicorn Systems, B&R, Schunk, Microsoft,

SAP či Siemens.

technologické Dny chytré výroby, bude

přirozenou součástí i virtuální B2B platforma.

„Virtuální platforma umožní účastníkům

potkat se on-line se zástupci firem a experty z oblastí inteligentní výroby, Průmyslu 4.0 či kybernetické bezpečnosti.

Konference a technologické dny umožní

získat přehled o nejnovějších vyspělých

technologiích, poptávce po inovacích ze

strany institucí a měst, nových aplikacích

od malých a středních podniků a výzvách,

kterým čelí velké firmy. Prostřednictvím virtuálního kooperačního portálu se pak mohou zaregistrovat a vybrat si partnery pro

online jednání,” dodává předseda představenstva klastru Tomáš Kubala.

p

Networking nově on-line

d

Situace kolem pandemie covid-19 v letošním roce příliš nenahrává networkingovým akcím, B2B setkáním a kooperačním burzám, které tvoří jeden z pilířů,

o něž INDUSTRY CLUSTER 4.0 své aktivity opírá. Pro plánované aktivity a akce,

jako jsou mezinárodní konference

BRNO INDUSTRY 4.0 nebo odložené

Kontakty:

INDUSTRY CLUSTER 4.0

Radek Kopecký, manažer klastru

e-mail: kopecky@ic40.cz

www.ic40.cz

Výstaviště 3, 648 04 Brno

tel.: 731 655 083

Aktivity klastru jsou v rámci projektu INDUSTRY CLUSTER 4.0 Rozvoj klastru (CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015322)

spolufinancovány Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

www.technikaatrh.cz

25