www.jswmachines.cz

JSW

JSW vst ikovací stroje

Pln elektrické

japonská kvalita

se zárukou

ADA ADS nabízí více než 45 inovovací

Zvýšení produktivity

Snížené nároky na údržbu

Snížená spot eba energie 50–80 %

Zv tšené rozm ry mezi sloupky

Snížená spot eba maziva

P íprava na tandemové a etážové formy

Velikosti od 35–3 000 tun – full electric