16

služby l podpora výroby

3. ročník konference Fenomén,

tentokrát s názvem

Flexibilita a její DNA

Krajské město Zlín bude na začátku příštího roku,

22. dubna 2021, opakovaně místem konání úspěšné

business konference Fenomén – Flexibilita a její DNA.

Pružnost a přizpůsobivost, ať už z hlediska

výroby, personalistiky, obchodních strategií, online či offline, je již několik let velkým tématem a nároky na implementaci

nástrojů pro vytvoření flexibilního pracovního prostředí v letošním roce dosáhly

svého vrcholu. Mnoho firem muselo reagovat velmi pružně na situaci spojenou

s Covid-19, karanténami, home offices,

úpadkem výroby, poptávky č i v některých

případech i zavření celého podniku na několik dlouhých týdnů.

Jak se leadři významných českých firem

s touto situací vyrovnali, jaká opatření přijali a s jakými výsledky?

Budování a rozvíjení stabilní firmy, která

je schopná pružně krátkodobě i dlouhodobě improvizovat, zavádět opatření vedoucí k flexibilitě podniku jako takového,

být inovativní, kreativní a aplikovat zajímavé obchodní či HR strategie?

Organizátorka konference a jednatelka

vzdělávací agentury CE-PA, Vlaďka Lukašíková, říká: „Oproti předcházejícím ročníkům půjdou letošní témata více do

hloubky a řečníci se ve svých příspěvcích

zaměří především na hledání DNA flexibility a odhalení prvků úspěchu a výjimečnosti,” a dále dodává: „Chceme představit

vstup do digitálního věku očima manažerů,

kteří své týmy úspěšně provedli procesem

digitální transformace a implementovali využití digitálních technologií k vytvoření

(či upravení) firemních i obchodních procesů.”

Na konferenci Fenomén budou opět k vidění řečníci na čtyřech stages, které osloví zaměstnance napříč jednou firmou, od

top managementu, vedoucích výroby,

personalistů či členů marketingového nebo obchodního oddělení. Cílem konference je zprostředkování získávání a následné sdílení nových poznatků v jedné

společnosti napříč různými odděleními.

„Vnímáme to tak, že HR stage je o lidech,

Industry stage o procesech v organizaci

a Digi stage o podpoře obou,” říká Dušan

Dostál, jeden z manažerů Industry stage.

Ve Smart zóně budou jako každý rok

předvedeny technologické novinky od regionálních i nadnárodních společností.

Máte se tedy na co těšit, předprodej vstupenek Early bird bude zahájen v prosinci

2020. Pro účast více lidí z jedné firmy budou opět připraveny Firemní balíčky.

Letos konferenci navštívilo 330 účastníků, kteří vyslechli 45 řečníků hovořících

o průmyslu 4.0 a procesu digitální transformace.

p

www.fenomen40.cz

T+T T e c h n i k a a t r h 1 1 / 2 0 2 0