10–11/2022

ř í j e n / l i s t o p a d

2 0 2 2

|

r o č n í k

2 9

|

6 0

K č / 3

E U R

Technika a trh

… p r ů v o d c e

Součástí vydání je i příloha

LETECKÝ PRŮMYSL

...technologie, inovace a komponenty

s v ě t e m

p r ů m y s l u