20

elektrotechnika l energetika l měření a regulace

Regulátory nabíjení CC613

s doživotními aktualizacemi

firmware v ceně přístroje

Regulátory nabíjení řady CC613 od společnosti Bender

slouží jako řídící jednotky střídavých nabíjecích stanic

a wallboxů.

Regulátor nabíjení CC613

d

Regulátor pro nabíjecí stanice CC613 navazuje na úspěšnou řadu regulátorů

CC612. Přístroj je navržen podle norem

IEC 61851-1 (Systém nabíjení elektrických

vozidel) a IEC 62955 (Přístroje pro detekci reziduálních proudů) a může být nasazen v jednofázových i třífázových sítích.

Regulátor má integrovány komunikační

protokoly OCPP 1.5 a 1.6 pro systémy

správy a řízení nabíjecích stanic. Pro účely

komunikace s elektromobily lze kromě

rozhraní CP/PP využít i protokol PLC (PowerLine Communication) dle standardu

ISO 15118.

Obr. 1: Regulátory nabíjení CC613

Stejně jako předchozí přístroje řady

CC612 je regulátor CC613 vybaven detektorem DC reziduálních proudů, komunikačními rozhraním pro elektroměry,

USB rozhraním pro periferie a volitelně

4G modemem. Nově je přístroj osazen

relé 230 V pro ovládání stykače nabíjení

a samostatným programovatelným I/O

rozhraním (optický vstup/relé 12 V).

Regulátor CC613 dále nabízí několik

unikátních vlastností:

• Dynamická správa zátěže – možnost

řízení až 250-ti nabíjecích míst

v souladu s požadavky na nabíjení

z jednotlivých vozidel. Řídicí software

T + T Technika a trh 10–11/2022

umožňuje rozdělit nabíjecí proudy

mezi jednotlivé fáze s cílem

minimalizovat proudové špičky

a nesymetrii zatížení. Na základě dat

z připojeného elektroměru systém

zohledňuje i celkový příkon přívodního

vedení a spotřebu dalších zátěží

v dané lokalitě (např. hotel nebo

čerpací stanice s vlastními nabíjecími

stanicemi).

Nouzové odblokování nabíjecího

kabelu – v případě výpadku

napájecího napětí stanice regulátor

zajistí uvolnění zámku nabíjecího

kabelu vozidla.

„Weld Check Detection” – detekce

slepení kontaktů stykače nabíjecí

stanice.

Trvalé monitorování připojení

k PE vodiči – regulátor trvale

kontroluje stav připojení k PE vodiči

pro vyšší bezpečnost nabíjecí stanice.

Integrované rozhraní Ethernet – pro

komunikaci s backend systémem,

elektroměry nebo pro dálkovou

diagnostiku a upgrade přístroje.

Vestavěná teplotní čidla – zajišťují

řízení hodnoty nabíjecího proudu

v závislosti na aktuální teplotě okolí.

Integrované protokoly Modbus RTU

a TCP včetně volitelného

samostatného galvanicky odděleného

rozhraní Modbus – komunikace

s elektroměry a/nebo s nadřazeným

řídicím systémem.

K regulátoru lze připojit celou řadu elektroměrů různých výrobců, a to prostřednictvím rozhraní Modbus, Ethernet nebo SO.

Regulátory nabíjení CC613 se dodávají

celkem v pěti hardwarových modifikacích,

a to podle volitelné výbavy: 4G modem

a/nebo samostatné galvanicky oddělené

rozhraní Modbus. Provedení se 4G modemem má slot pro kartu mikroSIM a konektor pro externí anténu.

Standardně jsou přístroje CC613 vybaveny třemi konektory USB, z nichž jeden

slouží pro konfiguraci a dva lze použít pro

periferie.

Ekonomická varianta regulátoru nabíjení

CC613 nepodporuje OCPP protokol a je

určena pro domácí wallboxy.

Více informací

zájemce najde

na této

webové

adrese přes

QR kód:

https://www.ghvtrading.cz/elektrickabezpecnost/komunikace/cc613.html

Příslušenství

d

Pro instalaci regulátorů nabíjení Bender

CC613 je nezbytný externí měřicí transformátor proudu a sada konektorů. Měřicí

transformátory jsou k dispozici ve dvou

provedeních – řada W15BS s vnitřním průměrem toroidu 15 mm a řada CTBC17P

s vnitřním průměrem 17 mm. Transformátor CTBC17P je možné osadit i na desku

plošných spojů.

Obr. 2: Měřicí proudový transformátor W15BS

K dalšímu, již volitelnému příslušenství,

patří čtečky RFID karet a externí displej.

Obr. 3: Modul čtečky RFID karet

Doživotní upgrade

v ceně přístroje

d

Společnost Bender průběžně aktualizuje

firmware regulátorů nabíjení řady CC613,

přičemž všechny budoucí verze firmware

jsou zahnuty v ceně přístroje. Regulátor tak

může být doplněn o nové funkcionality