60

letecký průmysl l strojírenství

Motor a převodovka

...kvalita uvnitř letadla

Ať se jedná o letouny, vrtulníky či motory, znalosti

společnosti SKF podporují většinu trhu leteckého

průmyslu v mnoha oblastech: podvozky, převodovky,

řídicí desky cykliky, motory, ovládací prvky řízení letadla.

Klíčem k zvýšení ziskovosti a snížení přímých provozních nákladů je maximální

zvýšení výkonnosti a spolehlivosti prostřednictvím správných řešení pro správné

aplikace. Letecké motory a převodovky

jsou vysoce náročné aplikace, které vyžadují extrémní spolehlivost a velmi přísné

toleranční limity.

Společnost SKF Aerospace odpovídá na

tyto výzvy svými produkty a službami již

více než 50 let od nejvýznamnějších výrobců motorů a převodovek.

Ložiska leteckého motoru

a převodovky

d

Letecká kuličková a válečková ložiska musí fungovat spolehlivě v kritických situacích. Výběr ložiska pro zajištění optimálního výkonu v leteckém průmyslu je složitý

proces. To vyžaduje důkladnou znalost

konstrukce ložisek, materiálů, maziv, provozních rychlostí, teplotních omezení, výrobních možností a požadavků na kvalitu.

SKF Aeroengine navrhuje a vyrábí ložiska, která splňují definované aplikační požadavky. Každý produkt SKF Aeroengine

je vyroben z materiálů nejvyšší kvality.

Oceli používané pro naše ložiskové

kroužky a valivá tělesa jsou vyráběny pomocí vakuového odplyňování nebo vakuového tavení, aby bylo dosaženo nejvyšší

úrovně čistoty a homogenity. Veškerý materiál je před výrobou do ložiskových dílů

podroben metalurgické, chemické a me-

chanické kontrole. Materiál použitý v ložiskách SKF Aeroengine je tepelně zpracován pod přísnou metalurgickou kontrolou v pecích certifikovaných podle

přísných norem. Pro tepelné zpracování

vysokoteplotních a korozivzdorných ocelí

často používaných v ložiskách leteckých

motorů se používají nejmodernější vakuové pece s tlakovým ochlazováním plynem

dusíku a rozšířeným konvekčním ohřevem. Tyto pece dosahují nejsofistikovanějších tepelných cyklů díky nejmodernějším řídicím schopnostem.

Pracovníci kontroly kvality SKF Aeroengine používají k určení rovinnosti a drsnosti oběžných drah nejmodernější analyzátory povrchu. Elektromechanické

vybavení se používá k identifikaci prvků,

jako je umístění otvorů. Nedestruktivní

hodnocení určuje povrchové a podpovrchové vady vyráběných součástí ložisek.

Těsnění

d

Ve společnosti SKF využíváme naše bezkonkurenční odborné znalosti v oblasti

elastomerových technologií, abychom

konstruktérům pomohli vyrobit produkty

tišší, hladší, bezpečnější a spolehlivější.

Prostřednictvím zakázkové formulace,

kompaundování, lisování a lepení precizně konstruovaných elastomerních produktů řešíme specifické problémy aplikací

v letectví.

Hřídelová těsnění s radiálním břitem,

těsnění a manžety pro rotorové systémy,

pomocné energetické jednotky, motory,

převodovky a převodovky.

Zakázková konstrukce navržená pro

přenášení těžkých nákladů a zároveň absorbování, tlumení a/nebo řízení velkých

průhybů vyskytujících se současně v několika směrech.

Vyrábí se vrstvením elastomerů mezi

podložky substrátů.

Redukuje vícesložkovou sestavu na jedinou jednotku pro minimální údržbu; žádné mazání. S podporou rozsáhlého designu, testů, výroby a zařízení pro kontrolu

kvality.

Uhlíková těsnění

pro letecké turbínové motory

d

SKF Ring & Seal je předním dodavatelem

uhlíkových těsnění používaných v turbínových motorech, pomocných energetických jednotkách a pomocných převodovkách pro platformy vojenského letectví

a komerčních letadel. Za každým dodaným produktem stojí desetiletí inženýrských, aplikačních a výrobních odborných

znalostí, což má za následek, že SKF je dodavatelem „go to“ nejen pro potřeby

dnešního programu, ale také pro nejnovější programy motorů.

Těsnění ložisek hlavního hřídele d

Konstrukce karbonových těsnění SKF se

primárně používají jako těsnění ložisek

hlavního hřídele v leteckých a leteckých

motorech. Pro tyto aplikace se běžně

používají uhlíková čelní těsnění a uhlíková

obvodová těsnění.

Těsnění hřídele motoru letecké turbíny

jsou navržena tak, aby utěsnila prostor ložisek hlavního hřídele a olejovou vanu pro

efektivnější a ekologicky udržitelný provoz. SKF vyrábí uhlíková těsnění a obvodová těsnění, která stanovují standardy

kvality a výkonu pro mnoho komerčních

a vojenských leteckých motorů. Konstrukce zvedacího těsnění SKF prokázaly jasné

výkonnostní výhody při snížení tvorby tepla a prodloužení životnosti těsnění, snížení zatížení systémů řízení motorového

oleje a maximalizaci doby na křídle.

Kolečka, distanční vložky a podpůrné

konstrukce SKF zjednodušují dodávku přidružených součástí těsnění a usnadňují

správné rozhraní protilehlých součástí. p

www.skf.com

T + T Technika a trh 10–11/2022