kaleidoskop

Transformace energetiky se odehrává právě teď

Co od ní očekávat?

..................................................................................

Nasazení distribuovaných zdrojů energie může výrobním podnikům pomoci redukovat náklady spojené s poplatky za špičkový

výkon a v případě výpadků napájení eliminují náklady spojené

s odstávkou výroby.

Energie uskladněná

pro domácnosti i elektromobily

V současné době se stále více lidí a firem zaměřuje na transformaci energetiky směrem k obnovitelným zdrojům a způsobům,

jak mohou optimalizovat výrobu, ukládání a dodávku energie.

Pojďme nahlédnout na tuto problematiku z hlediska probíhajících trendů, použitých technologií a problémů či výzev, které je

třeba dořešit.

Systémy pro ukládání energie umožňují majitelům domácností,

podnikům, průmyslovým budovám i městům ukládat energii, kdykoliv je dostupná, a využívat ji, kdykoli ji potřebují. Díky systému

ukládání energie ve spojení s fotovoltaickými panely mohou využívat vyšší poměr lokálně vyprodukované obnovitelné energie

pro napájení domácností a budov nebo, v případě potřeby, i pro

rychlé nabíjení elektromobilů. V neposlední řadě slouží systém

pro ukládání energie jako záloha napájení v případě výpadku napájení ze sítě. Se složitějším energetickým systémem je zajištění

bezpečnosti kriticky důležité a společnosti jako Eaton vyvíjejí

technologie, které mohou pomoci. Není to již jen portfolio komponent pro spínaní, jištění a distribuci elektrické energie, ale jedná se o ucelená systémová řešení. Obnovitelné zdroje energie, jako je větrná a solární energie, v jakémkoli měřítku představují

jedinečnou výzvu kvůli své přerušované povaze, nicméně přístup

„vše je součástí sítě” pomáhá vytvořit rovnováhu.

Trendy v oblasti energetické transformace

Energetická transformace zahrnuje tři hlavní makro trendy:

1. V první řadě se jedná o nárůst elektrifikace budov a dopravy,

což povede k odhadovanému nárůstu poptávky po elektřině

o více než 50 % do roku 2050.

2. Druhým trendem je zásadní změna zdrojů, z nichž se vyrábí

elektřina. Dochází k odklonu od uhlí směrem k nízkoemisním

a obnovitelným zdrojům elektrické energie. Odhaduje se, že

do roku 2035 bude 50 % veškeré elektřiny na světě vyráběno

z obnovitelných zdrojů.

3. Třetím bodem je změna struktury výroby elektřiny – dochází

k rozšiřování distribuovaných zdrojů elektrické energie,

elektřina již není vyráběna pouze ve velkých elektrárnách.

Nový přístup „vše je součástí sítě”

Tak zní heslo, jakým společnost Eaton definuje nový přístup k energii, ve kterém mnoho různých zúčastněných stran bude hrát roli

při výrobě, vyrovnávání, skladování a distribuci elektřiny – což

jsou všechno činnosti, které v minulosti prováděly pouze distribuční společnosti.

Nově tak bude docházet k obousměrnému toku energie. To

může pomoci energetickým společnostem vyhnout se nákladným investicím z důvodu narůstající poptávky a využít kapacitu

a možnosti distribuované výroby nebo zdrojů pro skladování

energie, které vlastní zákazníci. V ideálním případě mohou být tyto úspory přenesené na komerční, rezidenční nebo průmyslové

zákazníky, kteří tak dosáhnou kompenzace své vlastní investice.

Může být energie demokratická?

S tím také souvisí myšlenka „demokratizace” energie – jednotlivci a firmy budou mít možnost vyrábět a skladovat vlastní energii,

ale také dodávat tuto energii zpět do sítě. Tím nejen dosáhnou

zvýšení provozní odolnosti z důvodu výroby vlastní energie a případné nezávislosti na dodávkách ze sítě, ale také dodávkou a prodejem energie zpět do sítě kompenzují náklady na pořízení a provoz výrobní technologie.

Lze využít UPS pro stabilizaci sítě?

Datová centra a společnosti využívající nepřerušitelný zdroj napájení UPS mají příležitost využít své energetické rezervy zavedením technologií, jako je UPS EnergyAware od společnosti Eaton. Za poplatek poskytnou rezervní část výkonu a kapacity UPS

distribuční společnosti pro napěťovou a frekvenční stabilizaci sítě,

která může být lokálně negativně ovlivněna proměnnou a na počasí závislou výrobou z fotovoltaických nebo větrných elektráren.

Další možností využití UPS EnergyAware je v případě, pokud cenová struktura dodavatele elektřiny obsahuje zvýšené sazby za

vysoký odběr, lze baterie UPS využít k omezení špičkového odběru ze sítě, a tedy snížení nákladů omezením spotřeby elektřiny

za zvýšenou sazbu. V případě vysokého a nízkého tarifu lze baterie UPS použít jako doplňkový zdroj energie v době vyšší sazby a dobíjet je, když je sazba nižší.

p

www.eaton.cz

w w w. t e c h n i k a a t r h . c z

5