16

služby l podpora výroby

UMĚLÁ INTELIGENCE

šetří náklady technické dokumentace

Pokračujeme v rozhovoru s představitelem mezinárodní

skupiny STAR Group, překladatelské a softwarové

agentury, s Ing. László Jankovicsem.

p V minulém rozhovoru jste

zmínil, že k překladu technických

textů využíváte speciální

software. Jak funguje?

Softwarová řešení STAR využíváme během

celého procesu tvorby a překladu dokumentace. Každý účastník projektu – editor,

projektový manažer, překladatel, korektor,

grafik atd. – využívá funkcí pro zefektivnění a zpřesnění své práce. Editor vytváří dokumentaci pomocí našeptávače MindReader, který efektivně pomáhá zachovat

jednotnou terminologii a styl a opětovně

využívat dřívější texty. Projektový manažer připravuje zadání pro překladatele,

s využitím překladové paměti „předpřeloží” text, připojí projektové slovníky a projekt odešle překladateli. Tento „předpřeklad” probíhá tak, že software porovná

každou jednotlivou větu dokumentu se

T+T T e c h n i k a a t r h 7 – 8 / 2 0 2 1

všemi větami v překladové paměti, a pokud nalezne zcela identickou (vč. formátování a interpunkce), větu předpřeloží.

Systém lze nastavit tak, aby bral v úvahu

i kontext, tedy sousedící věty dokumentace.

p Jaká je účinnost takového

předzpracování překladu?

U velkých projektů, kde se dlouhodobě

překládají návazné materiály, lze dosáhnout až 80 % předpřeložení. To znamená,

že 80 % práce za překladatele provede

software. Jde o výrazné časové i finanční

úspory, o které se s klientem (na rozdíl od

mnoha jiných agentur) dělíme formou

slev. Nemluvě o tom, že velké projekty se

takto mohou zpracovat v porovnání s novým překladem celého materiálu za zlomek času.

p Jak si software

poradí s větami, které nejsou

úplně identické, jsou si ale

velmi podobné?

Zde nastupuje tzv. fuzzy logika. Překladatel dostane tzv. fuzzy nabídku, ve které

software jasně označí odlišné textové pasáže ve výchozím jazyce a zobrazí dřívější překlad. Překladatel pak zedituje překlad původní věty, přeloží odlišné pasáže

a vloží nový překlad do textu. Představte

si větu o 15 slovech, která se od původně

přeložené liší pouze typovým označením

stroje. Překladatel přepíše jen typové

označení a dál už použije svůj dřívější překlad. Kromě časové úspory tu získáváme

i něco dalšího: zaručíme jednotnost překladu, což je u technických textů a manuálů obzvlášť důležité.

p V čem nám pomůže umělá

inteligence?

Přináší další významné urychlení práce

překladatelů a snížení nákladů. Statistický systém strojového překladu STAR MT