62.

MEZINÁRODNÍ

STROJÍRENSKÝ

VELETRH

8.– 12. 11. 2021

BRNO