50

manipulační technika l doprava

obsahuje motor s generátorem. Následuje

blok kabiny a poslední paket obsahuje

elekrovybavení. „Nakonec se pod rám

montují podvozky, které si vyrábíme v České Třebové,” uzavírá velmi zjednodušený

výklad Michal Schaffer.

Nová hala

s novými jeřáby Demag

d

Jednotlivé pakety se vyrábějí a kompletují na různých pracovištích společnosti CZ

LOKO. Jejich hmotnost je samozřejmě vysoká, což komplikuje manipulaci s nimi.

Součástí nově vybudované haly jsou proto

také čtyři mostové jeřáby Demag s nosností 32 tun. Miroslav Veltruský, obchodní

zástupce společnosti Demag, vysvětluje,

čím jsou výjimečné: „Jeřáby zde musí velmi

přesně manipulovat s břemeny o velkých

rozměrech a hmotnostech. Proto jsou kočky

vybaveny speciálním lanováním pro přesný

zdvih, což znamená, že hák zůstává v jedné

ose při zdvihání i spouštění břemene.”

Jde o nejnovější typ jeřábů s příhradovými nosníky (označovaný jako V-typ),

které mají mimo jiné vynikající dynamiku

a dlouhou životnost díky nízké vlastní

hmotnosti. V hale je několik pracovišť a čtyři standardní jeřáby Demag optimálně pokrývají jejich potřeby. V případě potřeby

manipulace s břemenem o vyšší hmostnosti než 32 tun, jsou jeřáby navrženy tak,

aby vždy dva jeřáby v jedné dráze dokázaly pracovat v tandemu, a tedy společně

uzvednout až 64 tun.

T+T T e c h n i k a a t r h 7 – 8 / 2 0 2 1

Kvalita na prvním místě

d

V oblasti jeřábů je u nás značně konkurenční prostředí, vždyť i sama společnost

Konecranes and Demag u nás zastupuje

dvě, částečně spolu soupeřící značky.

Proč si tedy v CZ LOKO vybrali právě toto řešení? „V první řadě jsme chtěli kvalitní jeřáby, na které se můžeme spolehnout.

Neméně důležité pak bylo, že pracovníci

firmy Demag nám vyšli absolutně vstříc ve

všech našich požadavcích. Všichni moji

kolegové se shodují, že úroveň spolupráce při dodávce těchto jeřábů byla mimořádná,” pochvaluje si vítěze výběrového

řízení pan Schaffer.

Kvalitu jeřábů Demag V-typ ukazují například patentované spoje, které redukují

frekvenci kmitání o 30 %. Příhradová konstrukce snižuje hmotnost jeřábu v průměru o 17 % a zdvojnásobuje životnost až do

500 000 zatěžovacích cyklů.

Miroslav Veltruský nám přiblížil, co vedlo k využití jeřábů V-type, právě u této

zakázky: „Vzhledem k váze a nosnosti je

tato konstrukce lehčí, ale současně pevnější, což má za výsledek stabilnější pohyb břemene při pohybu jeřábu. To současně pomohlo ušetřit i „kila” (a tedy také

cenu) na nosníkách jeřábové dráhy. Neméně důležité je i zvýšení prostupnosti

světla na hale u takto velkých konstrukcí.”

Na cestě k trvalé udržitelnosti

d

Firma CZ LOKO utváří budoucnost svého

oboru. Nejen automobilový průmyslu

směřuje k elektropohonům. Zatímco standardní posunovací lokomotivy byly vždy

poháněny spalovacím motorem, v CZ

LOKO začali vyrábět první lokomotivy

s hybridním pohonem vlastní konstrukce

již v roce 2003 a v tomto trendu stále

rozšiřují své portfolio, hlásí se tím ke snaze o trvalou udržitelnost využívání zdrojů.

O posunovacích lokomotivách by se dalo říci, že to nejsou sprinteři, ale maratonci, takže významnou část činnosti firmy

také zaujímají opravy a modernizace starších modelů, což je opět dobrý příklad, jak

šetřit naši planetu.

Dlouhodobá úspora se vytváří také pravidelnou péčí o výrobní prostředky. Kontrolu a údržbu jeřábů má starosti servisní

oddělení Demag, které je bezkonkurenčně největší v České republice.

p

Konecranes and Demag, s.r.o.

Bienerova 1536, 274 81 Slaný

Tel.: +420 312 514 111

www.demagcranes.cz

www.czloko.cz