obrábění l tváření l svařování

Patentově chráněná konstrukce d

Největší výhodou je univerzálnost lisu, která je daná tím, že přímo jeho součástí je drtič ARTEP s patentově chráněnou konstrukcí. Drtič slouží pro nadrcení dlouhých

špon a chuchvalců na sypkou frakci. Lis je

pak schopen zpracovat krátké i dlouhé

špony. Zajímavé konstrukční řešení drtiče

umožňuje sypké třísky jednoduše jen prohrnout bez drcení, jinými slovy bez namáhání a bez spotřeby energie i opotřebování a pouze dlouhé třísky skutečně drtit.

Celková konstrukce lisu je také průmyslově chráněná a vymyká se dosavadním způsobům řešení při současném zachování

jednoduchosti a tím i spolehlivosti stroje.

Lis ovšem nemusí být nutně napojen přímo na obráběcí stroj, ale může být i samostatně stojící s ručním plněním nebo

vyklápěním materiálu. Zde je nutné počítat se zvětšením násypky. Možností však

je i napojení lisu na různé druhy dopravy

např. pneumatickou dopravu.

Tato koncepce stroje z něj dělá unikátní

a univerzální briketovací lis na zpracování

třísek.

A proč mít zrovna iSwarf 50?

d

Použitím tohoto stroje v provozu se sníží

náklady na manipulace, odpadne potřeba

mít další pracovníky na třísky a zároveň se

sníží prostorové nároky na skladování volných třísek až o 90 %. Zvýší se cena třísek

a zlepší se kvalita pracovního prostředí. Zároveň se použitím lisu vytlačí řezná

a chladicí kapalina z materiálu, kterou je

možné opětovně využít při obrábění a snížit tak ekologickou stopu.

Vyrobené brikety jsou mechanicky

odolné, mají tvar válce o průměru 60 mm

a délce do cca 60 mm.

Obecně je technologie briketování

vhodná, jak pro strojírenské podniky, tak

i pro firmy zabývající se druhotným zpracováním kovových třísek. Pro každého

zákazníka se navrhne, vyrobí a dodá nejvhodnější řešení dle jeho konkrétních požadavků a podmínek provozu.

Použití briketovacího lisu pro zpracování

kovových třísek je jedno z výhodných

ekonomických řešení zpracování odpadu,

který je dnes již cennou surovinou, jenž

lze efektivně zhodnotit a recyklovat.

Bližší informace o lisech a briketování

tel.: +420 381 278 371,

e-mail: info@briklis.cz

p

BRIKLIS, spol. s r.o.

391 75 Malšice 335

www.briklis.cz

www.technikaatrh.cz

53