služby l podpora výroby

kdy se měřený dílec nasnímá pomocí několika kamer v kontrolní buňce a okamžitě se vyhodnotí zadané parametry kvality,

a to jak ty měřitelné – geometrické rozměry, tak i ty atributivní – např. chybějící

otvor, poškozená hrana apod.

Jako další novinku ve svém sortimentu

nyní představuje firma Mitutoyo přístroj

ROUNDTRACER Flash, který bude opět

velmi vítaným pomocníkem v provozech,

kde se vyrábí rotační díly a je potřeba zajistit jejich rychlou a efektivní kontrolu

kvality. Jednoduchost obsluhy a velmi

rychlý proces měření s vysokou opakovatelností je právě u výrobců rotačních dílů

základním požadavkem při výběru vhodného měřicího zařízení.

Roundtracer Flash

Mitutoyo bohatou škálu souřadnicových

měřicích strojů, které jsou stále lídrem v oblasti přesného 3D měření. Pro dílenské

prostředí jsou určeny hlavně souřadnicové měřicí stroje KO-GA-ME, MiSTAR,

MACH V, MACH 3A, které lze poměrně

jednoduše integrovat do výrobních a kontrolních buněk. Jejich aktivní spolupráce

s roboty se již stává pomalu normálem při

řešení ucelených měřicích stanovišť. Lehce je lze samozřejmě doplnit i přístroji na

měření tvaru nebo drsnosti.

Neopomenutelnou oblastí jsou i přístroje

využívající aktivního zpracování obrazu.

Tyto jsou v portfoliu firmy Mitutoyo zastoupeny jak v ručním provedením přístrojů – řada QS s autofokusem v ose Z, tak

poloautomatickými přístroji řady QI nebo

plně CNC řadou přístrojů QV (Quick

Vision). Rychlost a přesnost těchto přístrojů při opakovaném měření nachází

své zákazníky hlavně v průmyslu medicínské techniky, elektroniky a elektrotechniky

a u výrobců přesných plastových dílů.

Více o našich produktech naleznete v našem virtuálním předváděcím centru na webu:

http://www.qapture.at/mitutoyo-cz

Závěr

d

Samozřejmě, že i firma Mitutoyo bere inovace naprosto vážně, potvrzuje to tím, že

sama nezaostává ve vlastních inovacích.

Díky svým mohutným investicím, a to jak

do vývoje nových produktů, tak i do své

samotné sériové výroby, chce dodávat

svým zákazníků vždy nejen kvalitní, ale

i cenově dostupná měřidla, která budou

v souladu s trendem dnešní doby – digitalizace a automatizace. Důkazem vlastní

výrobní inovace bude i vybudování plně

automatizovaného provozu na výrobu

mikrometrických hlavic, který bude široké

veřejnosti ukázkou moderní výroby a zajišťování její kvality.

p

Lineární snímač LG

V oblasti plně automatické optické kontroly

nabízí firma Mitutoyo systém Mapvision®,

www.mitutoyo.cz

www.mitutoyo.sk

inzerce

sĄƓƐƉŽůĞŚůŝǀljƉĂƌƚŶĞƌƉƌŽŬŽŵƉůĞdžŶşƎĞƓĞŶş

ǁǁǁ͘ŵŝƚƵƚŽLJŽ͘Đnj

ǁǁǁ͘ŵŝƚƵƚŽLJŽ͘ƐŬ

sĂƓĞnjĂĚĄŶşʹŶĄǀƌŚƎĞƓĞŶşʹƉƌĂŬƟĐŬĠƉƎĞĚǀĞĚĞŶşʹĚŽĚĄǀŬĂʹŝŶƐƚĂůĂĐĞ͕ŬĂůŝďƌĂĐĞ͕ƓŬŽůĞŶşʹŶĄƐůĞĚŶljƐĞƌǀŝƐ

sşƚĞũƚĞǀŶĂƓĞŵǀŝƌƚƵĄůŶşŵƉƎĞĚǀĄĚĢĐşŵĐĞŶƚƌƵ

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƋĂƉƚƵƌĞ͘ĂƚͬŵŝƚƵƚŽLJŽͲĐnj

23