služby l podpora výroby

Všestranný laserový senzor Banner Q4X je

ideální pro detekci přítomnosti/nepřítomnosti i v náročných aplikacích za libovolných optických podmínek. Nemá ani potíže s detekcí tmavých cílů na tmavém

pozadí pokud je tam výškový rozdíl (jako

např. detekci malé černé podložky na lesklé kovové části) a umožňuje tak posuzování dobrého/špatného dílu spíše na základě

vzdálenosti než barvy nebo odrazivosti.

Detekce navařených matic se senzorem Turck, který

detekuje matici indukčním principem a zároveň fixuje

její polohu před přivařením

Finální montáž – robustní I/O moduly se stupněm

krytí IP67 přímo na robotovi umožňují prostorově

úspornou konstrukci a rychlou montáž

i průtok. Pro kontrolu opotřebení svařovacích hrotů lze pak použít optický vláknový senzor R55F.

cím systémem s možností je oddělit prostřednictvím virtuálních sítí (VLAN) pro

lepší kontrolu přístupových práv.

Lakování a povrchová úprava d

V lakovně pak různé konfigurace modelů

aut vyžadují důsledné sledování pohybu

vozidel od konstrukce podvozku, přes lakování až po finální montáž. To poskytnou

odolné zákaznické RFID datové nosiče

odolné vůči agresivním chemikáliím v namáčecí nádrži i vysokým teplotám v sušárnách (až 230 °C). Nosiče tak mohou být

stále pevně připojené na vozíku po celou

dobu výrobního procesu.

Kontrola

kompletnosti dílů i celků

Lakovna – identifikace vozíků celým procesem: RFID

datové nosiče do vysokých teplot zůstávají pevně

připojené na vozíku po celou dobu výrobního procesu

Robotizace

d

U finální robotické montáže je pak zvláště

důležitá krátká doba cyklu daná rychlou

komunikací s řídícím systémem při výměně nástrojů či snímaní pozic kamerami. Robustní I/O moduly Turck TBEN-S

a TBEN-L se stupněm krytí IP67 umožňují

prostorově úspornou konstrukci a rychlou

montáž přímo na robotech. Multiprotokolová technologie dovoluje flexibilně využít

komunikace Profinet, Ethernet/IP i Modbus-TCP. V režimu rychlého uvedení do

provozu (Profinet) nebo rychlého připojení (Ethernet/IP) jsou moduly plně funkční

již po pouhých 150 ms, resp. 90 ms. Řízený ethernetový switch TBEN-L-SE-M2 pak

přenáší datové rámce prostřednictvím

Cut-through přesměrování minimalizující

dobu komunikační latence. To je důležité

například pro IP kamery. Kromě toho

switch se dvěma GBit porty vytváří vysokorychlostní páteřní datové spojení s řídi-

d

Vzhledem k tomu, že nedokončený automobil se pohybuje po montážní lince, je

nezbytné nepřehlédnout proces a chybějící součásti. Aby se předešlo nákladným

prostojům a chybám při montáži, je zapotřebí řešení, které může detekovat přítomnost a polohu. Například při detekci přítomnosti a polohy autosedačky ve vozidle

na montážní lince, může být skrz otvor pro

střešní okno nasměrován laserový senzor

Banner L-GAGE LT7, který stav detekuje.

Senzor je nabízen v reflexních modelech

s dosahem 10 m i s režimem reflexní závory pro extrémní vzdálenosti až do 250 m.

Další častou aplikací je například detekce přítomnosti čirého skla, např. že

bylo nainstalováno střešní okno, kde je

použití optických senzorů nespolehlivé.

Ultrazvukový senzor Banner U-GAGE

T30UX však používá ke spolehlivé detekci

čirých materiálů pulzy ultrazvukové energie a rozšířený dosah umožňuje montáž

nad linku a nasměrovat jej dolů na projíždějící automobily.

Podobné výzvy se však vyskytují i na

straně přípravy a kompletace jednotlivých

komponent před montáží. U složitých sestav je důležité ověřit, zda jsou přítomny

všechny součásti, aby nedošlo k odeslání

vadných produktů. Například aby různé

gumové nebo plastové podložky či doplňky byly přítomny přesně na svém místě.

Všestranný laserový senzor Banner Q4X detekuje

černé součásti na černých dveřích

Sledování a logistika

d

V oblasti logistiky nejde jen o sledování

výrobků mezi závody nebo firmami, ale

také o vnitřní logistiku komponent v rámci samotné výroby. Rychlá sekvenční výroba vyžaduje informace o aktuálním

umístění komponent i jednotlivých vozidel za všech okolností. Proto v mnoha výrobních procesech zůstává RFID tag na

součásti od začátku výrobního procesu až

po logistiku. Proto se pro tyto účely využívají UHF RFID technologie kvůli vysokým

Detekce jednotlivých výrobků pomocí UHF RFID

– antény krátkého dosahu a Q300 pro individuální

detekci v průběhu výrobního cyklu

rozsahům ( dosahům ) a výsledné flexibilitě. Nosiče dat jsou např. namontovány

v podběhu kol, kde je uloženo VIN číslo

vozidla, které používá řídicí systém k přiřazení výrobních kroků a dalších součástí.

Dlouhá ( UHF ) pásma však často neúmyslně vedou k detekci několika tagů a navíc

kovové prostředí vede k odrazům způsobujícím přeslechy nebo nedostupnost

signálu. To zvyšuje úsilí na programování

a integraci a tím i náklady. Přepínání polarizací čtecí/zapisovací hlavy Q300 UHF

RFID však zajišťuje, že tagy jsou rozpoznávány na ( v ) několika polarizačních rovinách. To maximalizuje rychlost detekce

a kvalitu procesu a šetří drahé algoritmy

v middleware nebo mechanická opatření.

Jednotky UHF RFID Q300-CDS lze použít

okamžitě ve třech ethernetových sítích:

Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus-TCP.

Data se tak mohou přenášet přes Ethernet

nejen do kontrolérů, ale přímo i do ERP

nebo MES systémů.

p

www.turck.cz

www.technikaatrh.cz

25