46

služby l podpora výroby l energetika

Testujeme využití volné

kapacity baterií

V měnícím se energetickém prostředí postupně ubývá

velkých konvenčních výrobních zdrojů. Ty přitom hrají

důležitou roli při udržování rovnováhy mezi výrobou

a spotřebou elektrické energie. Společnost ČEPS,

národní provozovatel přenosové soustavy, proto

v rámci inovačních projektů ověřuje možné využití

nových technologií. Mezi ně patří i bateriové systémy

momentálně testované v rámci projektu Eflex, jak

jsme se dozvěděli od Mariána Belyuše, vedoucího

odboru Project management office ČEPS, a.s.

p Proč se ČEPS zabývá

testováním bateriových systémů?

K hlavním úkolům společnosti ČEPS patří

udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku. Využíváme k tomu především služby

výkonové rovnováhy neboli SVR. Poskytovateli SVR jsou nejčastěji výrobci elektrické energie, kteří na základě smlouvy rezervují část svého výrobního výkonu. Podle

potřeby, respektive pokynu z dispečinku

ČEPS, pak tento výkon zvyšují nebo snižují. V měnícím se prostředí, kde ubývá velkých konvenčních zdrojů, které zajišťují

hlavní část rezervovaného výkonu SVR,

bude nevyhnutelné využívat flexibilitu

z nových technologií, mimo jiné právě

z bateriových systémů. Nejdříve je ale

potřebujeme pro tyto účely důkladně

otestovat, aby nebylo ohroženo hlavní poslání ČEPS – zajištění bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy.

Ing. Marián Belyuš

vedoucí odboru Project management office

ČEPS, a.s.

p Které bateriové systémy jsou

pro poskytování SVR vhodné?

Z pohledu ČEPS lze rozdělit bateriové systémy do dvou skupin. První z nich jsou ty, jejichž jediným účelem je poskytování SVR.

Pokud splní již dnes platné podmínky tzv.

Kodexu PS, mohou tyto služby poskytovat,

což ČEPS v nedávné době ověřila spolu

Zdroj: ČEZ, a.s.

T+T T e c h n i k a a t r h 7 – 8 / 2 0 2 1