22

o

obrábìní a strojírenství I svaøování I nástroje I náøadí

POTLAČENÍ NESTABILITY

PROCESŮ = nižší riziko zmetků

a jejich oprav

Kvalita produktů je klíčovým ukazatelem výkonnosti

výrobních provozů. Převládá přitom názor, že získání

certifikátů kvalitativních norem jako ISO, NADCAP či API

kvalitu výroby plně garantuje. Ve skutečnosti se však

vlastně tyto normy nezaměřují na to, jak produkovat

finální obrobky ve vyhovující kvalitě, ale spíše na

stanovení postupů pro vyřazení zmetků.

Skutečný obrázek si o kvalitě produktů

daného výrobce můžeme udělat, nahlédneme-li do úseku kontroly kvality

ve výrobním provozu a nalezneme tam

díly s nálepkami nebo štítky vyzývajícími

k „překontrolování“. Taková označení napovídají, že byly obrobky z nějakého důvodu vyřazeny nebo že musí být vráceny do

výroby k přepracování. Ke vzniku zmetků

a také potřebě jejich oprav dochází tehdy,

neplní-li výrobní procesy patřičná očekávání. Složitější procesy, jako právě obrábění, vycházejí ze vzájemného působení

mnoha proměnných faktorů, a proto podléhají určité nestabilitě a míře nespolehlivosti. Je nezbytné, aby výrobci dokázali

zdroje nestability identifikovat, pochopili,

jak vznikají, a našli způsoby, jak je vyřešit.

Dosti často je bohužel rozpoznat nedokáží, nebo je ignorují a přijímají jako běžnou věc. Překonání nestability a omezení

vzniku zmetků a nutnosti přepracování

tedy spadá do kompetence pracovníků

ve výrobních provozech a závisí na jejich

povědomí, znalostech i motivaci.

Zdroje nestability

j

y

d

Konkurenční tlak nutí výrobce provádět

analýzy snižování nákladů. Tyto analýzy

zahrnují zkoumání výdajů na materiály, nástroje a dobu obrábění. Vyhledávání a eliminace případů, kdy dochází k časovým

ztrátám, nabízí významné pří ležitosti

úspor nákladů (viz obrázek 1). Mezi metody používané v nákladových analýzách

patří hodnocení OEE a programy Lean.

Mnoho analýz přitom vnímá výrobní proces jako zcela nezávislou jednoduchou

skříňku. Výrobní provoz do této skříňky

vloží suroviny nebo rozpracované produkty, proběhnou obráběcí procesy a skříňku

poté opustí určitý počet obrobků – buď

jako hotové výrobky, nebo jako polotovary

určené pro jinou skříňku.

Proměnné faktory při obrábění d

yp

Analýzy častokrát neberou v potaz fakt, že

v reálném světě není zcela jisté, že každý

1

T+T T e c h n i k a a t r h 5 – 6 / 2 0 2 0

seco_c1.indd 22

30.7.2020 15:38:52