19

obrábìní a strojírenství I svaøování I nástroje I náøadí

obrábění, které byly vyvinuty za účelem zajištění maximální

efektivity. V současnosti má průmysl kovoobrábění mnoho vysoce spolehlivých systémů upnutí nástroje, které zaručují jejich

bezpečné upínání v širokém rozsahu řezných rychlostí. Za těchto

daných podmínek může být řezný nástroj, který je klíčovým prvkem přicházející do přímého kontaktu s obráběnou součástkou,

limitujícím faktorem pro maximalizaci potenciálu pokročilých

obráběcích strojů. A právě tento prvek je mnohem menší a méně

složitý ve srovnání se strojem nebo upínačem. Každé vylepšení

v tomto posledním článku řetězce – řezném nástroji – může

být rozhodující. Průmysl řezných nástrojů nepodléhá stagnaci

a přináší nová řešení na požadavky neustále se měnících technologií obrábění kovů.

Základní požadavky na řezné nástroje se časem ale zásadně

nezměnily. Očekává se však, že nástroje budou odolnější proti

opotřebení a efektivnější při výrazně vyšších řezných rychlostech a posuvech. Zpřísnění tolerancí obráběných součástek klade vysoké nároky na přesnost řezných nástrojů. Ideální nástroj

je přesný a vysoce dynamicky vyvážený a podává optimální výkon v kombinaci s vysokou životností při obrábění při vysokých

otáčkách. Firma ISCAR je věrná svému mottu „Where innovation

never stops!“ („Kde inovace nikdy nekončí!“) a vyvinula nástrojové systémy a řešení, které přinášejí nový impuls koncepcím

vysokorychlostního obrábění. Hned několik těchto inovací se

týká oblasti monolitních karbidových nástrojů.

Více břitů a méně vibrací

d

Řada vícebřitých monolitních karbidových fréz „CHATTERFREE“,

od společnosti ISCAR, byla speciálně navržena pro vysokorychlostní operace obrábění bez vibrací. Konstrukce těchto fréz se

vyznačuje proměnlivým úhlem šroubovice, nestejnou zubovou

roztečí a speciálně tvarovanou drážkou pro odvod třísky a jsou

určeny pro polodokončování a dokončování vysokorychlostním

frézováním a rovněž pro hrubovací operace trochoidní technikou frézování. Řada monolitních fréz CHATERFREE zahrnuje

několik druhů stopkových fréz pro různé aplikace. Sedmibřité

stopkové frézy vyrobené z ultra jemných karbidů jsou určeny

pro obrábění kalených materiálů a operace

dokončování.

Univerzální

vícebřité frézy jsou zajímavým konceptem fréz,

podle kterého

se počet zubů

rovná jmenovitému průměru v mm.

7 a 9břité stopkové

frézy byly původn ě nav r ženy pro

trochoidní frézování

komplexních dílů z titanu a dnes tvoří řadu ná- 3

strojů Ti-TURBO – toto

označení odráží skutečnou

„turbo“ rychlost odebírání materiálu při frézování titanu.

Jedním z posledních kroků vývoje této řady nástrojů je integrace děleného ostří (viz obr. 1) do konstrukce monolitních fréz.

Nová geometrie má atypický vzhled. Metoda HSM tvoří tenkou

třísku, kterou, jak se na první pohled může zdát, není třeba dále

dělit. Nicméně drážky na ostří podstatně zvyšují odolnost vůči

vibracím a snižují řezný odpor, čímž se výrazně zlepšuje schopnost nástroje provádět metodu trochoidního frézování a také

to má pozitivní vliv na jeho výkon při velkém vyložení. Tříska

tvořená při trochoidním frézování je tenká ale široká. Rozdělení

třísky do užších segmentů přispívá nejen k jejímu lepšímu odvodu z místa řezu, ale také ke kvalitnějšímu povrchu. To má za

následek vyšší přesnost a efektivnost nástroje během hrubování

při vysokorychlostním obrábění (HSM).

Řezná keramika p metodu HSM

pro

d

S nástrojem z tvrdokovu se při konvenční metodě frézování vysokoteplotních superslitin (HTSA) vyžaduje použít nízké řezné

rychlosti. Běžně se hodnota Vc pohybuje mezi 20–40 m/min.

Pro vysokorychlostní obrábění (HSM) s malým radiálním záběrem a ší řkou řezu do 10 % průměru dané frézy (trochoidní

frézování) je typická řezná rychlost 70–80 m/min. Kovoobráběcí průmysl neustále hledá způsoby, jak zvýšit produktivitu při

obrábění součástek z vysokoteplotních superslitin a právě nízká

řezná rychlost je překážkou v dosažení tohoto cíle. Řešení lze

nalézt, použijeme-li řeznou keramiku jako materiál nástroje. Proto ISCAR vyvinul a v nedávné době uvedl na trh celokeramické

stopkové frézy, které umožňují rapidní navýšení řezné rychlosti

na hodnotu až 1 000 m/min (při konvenční metodě frézování).

Nové stopkové frézy jsou dostupné v rozsahu průměrů 6–20 mm

a mají 3 nebo 7 břitů (viz obr. 2). V praxi se ukázalo, že použití

keramických fréz výrazně zkracuje čas obrábění a umožňuje

rychlé vyhrubování tvaru dílce pro další dokončovací operace.

Řada nástrojů MULTI-MASTER pro metodu HSM

j

p

2

d

Celokarbidový nástroj není pro vysokorychlostní frézování,

s velkým vyložením nástroje, ekonomicky atraktivní volbou.

Sestava nástroje složená ze stopky, na které je upnuta celokarbidová hlavice, je ale řešení, které je ekonomicky zajímavé. Právě tento přístup je základem nástrojového systému

ISCAR MULTI-MASTER – řada nástrojů s vyměnitelnými

pokračování

w w w. t e c h n i k a a t r h . c z

iscar_c.indd 19

30.7.2020 15:26:06