Wikov_c_koleje.qxd

10

1.6.2022

12:05

Page 10

kolejová doprava l komponenty

Sériový bez-zátěžový test

s využitím umělé

inteligence

Je-li vše v pořádku můžeme přistoupit

k dalším zkouškám. Převodovka může

podstoupit tzv. zkoušku měření hluku.

Test probíhá pod částečným zatížením

a většinou se sleduje úroveň akustické

emise při jmenovité a maximální konstrukční rychlosti. Úroveň hluku se měří

buďto jako akustický tlak, nebo akustický

výkon, v závislosti na požadované metodice.

Poté přistupujeme k zátěžové zkoušce.

Výhodou je, že při ní můžeme plynule měnit hodnotu krouticího momentu a otáček

motoru. Tím je umožněno simulovat jízdní charakteristiku vozidla jako je např.:

rozjezd, stoupání, klesání či brzdění. Dokážeme tak pokrýt kompletní momentovou charakteristiku jízdního cyklu kolejového vozidla. Ze zaznamenaného

průběhu otáček, krouticího momentu či

teplot lze odladit převodovku tak, aby byla co nejlépe připravena na skutečný provoz. Převodovky je možné ochlazovat

proudícím vzduchem skrze speciální

ventilátory, a simulovat tak proudění

vzduchu kolem převodovky v reálném

prostředí vozidla. Celý systém je softwarově chráněn proti přetížení. Výsledky testů jsou ihned aplikovány do designu pro

sériovou výrobu převodovek – např.: do

úpravy modifikací ozubení, chlazení převodovky nebo pro další snižování hlučnosti. Navíc u tohoto testovacího pracoviště

T+T T e c h n i k a a t r h 5/ 2 0 2 2

lze pomocí systému hydraulických válců nasimulovat dynamické zatížení až 300 m.s-2.

Sériové bez-zátěžové

zkoušení převodovek

d

Pro efektivní sériovou výrobu převodovek

pro kolejová vozidla je nezbytné zajistit

i dostatečnou kapacitu pro bez-zátěžové

zkoušení každé převodovky. Wikov si za

posledních 20 let vybudoval pozici klíčového evropského výrobce převodovek

a pohonů pro kolejová vozidla a v nedávné době otevřel novou zkušebnu určenou

pouze pro sériovou výrobu převodovek

kolejových vozidel využívající nejmodernější prvky dnešního zkušebnictví včetně

zapojení umělé inteligence.

Pracoviště pro sériové zkoušení kolejových převodovek je vybaveno dvěma na

sobě nezávislými zkušebními stanovišti.

Na těchto zkušebních stanovištích se podle právě testované zkoušky sestaví mechanické uspořádání za využití předvyrobených unifikovaných přípravků, kterými lze

pokrýt celé spektrum typů převodovek od

čelních, přes kuželo-čelní až po speciální

planeto-kuželové.

Zároveň, aby se během zkoušení minimalizoval vliv mezi první a poslední

zkoušenou převodovku z dané série, je

zkušebna vybavena automatizovaným

systémem pro filtraci a ohřev oleje.

Díky tomuto systému jsou převodovky

plněny čistým ohřátým olejem o stále stejném množství a teplotě, které zajišťuje

speciální plnička s měřením.

Z hlediska pohonné jednotky je každé

pracoviště vybaveno asynchronním motorem (ASM) schopného točit vstupní hřídelí převodovky až do ±7 500 rpm. Díky tomu není potřeba v rámci zkušebního

soustrojí přídavné převodovky či řemenového převodu do rychla, aby se splnily

parametry vstupních otáček pro převodovky rozsáhlého portfolia moderních

kolejových vozidel. ASM ve vazbě s frekvenčním měničem (VSD) disponuje dostatečným výkonem pro požadovanou

dynamiku bez-zátěžových testů. Zkoušená převodovka je spojena s tímto motorem přes flexibilní spojku, která umožňuje

rychlou výměnu odzkoušené převodovky

za další kus.

Celý pohonný blok je doplněn o online

monitoring, vyvinutý přímo ve Wikovu,

který slouží pro záznam a automatické

vyhodnocování teplot a vibrací v rámci

předepsaného zkušebního předpisu.

Systém byl vytvořen pro měření a vyhodnocování až 8 teplotních míst na převodovce (ložiska + olej) a až 4 vibračních

čidel. Teplotní čidla lze umístit do připravených otvorů (v případě, že se jedná o

převodovku s monitorováním teplot i na

samotné vozidle), nebo přes speciální

kontaktní magnetická čidla. Čidla vibrací