Nymwag_c_koleje.qxd

20

1.6.2022

13:10

Page 20

kolejová doprava l komponenty

Jsme NYMWAG

...vyrábíme

nákladní železniční vagony

Mladá firma v odvětví strojírenské výroby vsadila na lidský potenciál a v době digitalizace

se v roce 2019 pustila do tradičního odvětví – výroby nákladních železničních vozů.

Společnost se při rozjezdu potýkala s dlouhodobými problémy na trhu, nedostatkem

technicky vzdělaných zaměstnanců v Česku, zvládá i s aktuální dopady pandemie

a nekončící války na Ukrajině.

Petr Vlček

generální ředitel společnosti Nymwag

V listopadu 2019 si společnost pronajala

areál bývalých Železničních opraven a strojíren (ŽOS), v lednu 2020 získala první

certifikáty na výrobu a v březnu 2020,

tedy v době, kdy Česko začalo řešit problémy s koronavirem, rozjela výrobu

kontejnerových vagonů, o něco později

i železničních cisteren. Společnost dnes

zaměstnává zhruba 850 lidí a je třetím největším výrobcem vagonů v Evropě.

„Základem pro rozjezd nové firmy jsou

lidé, know how, peníze a vášeň. Naštěstí

nic z toho nám v začátku nechybělo,” říká

generální ředitel společnosti Nymwag Petr

Vlček a pokračuje: „Podařilo se nám sestavit manažerský tým, který měl velké

zkušenosti s výrobou nákladních železničních vagonů. Všichni jsme cítili, že na trhu

existuje prostor pro novou „vagonku”.

Zpracovali jsme projekt, který byl odvážný a velmi ambiciózní. Tento záměr oslovil slovenskou finanční skupinu AZC, která poté společně s dalšími akcionáři

podpořila projekt finančně.”

Začátek s přijatelným

podnikatelským rizikem

d

Zásadní a odvážné bylo rozhodnutí postavit firmu tak, aby co nejdříve vyráběla. Riziko podnikání bylo značné, rychlost rozjezdu fabriky však umožnila dostat produkty

co nejdříve na trh a obsadit prostor, který

by při pomalejší reakci zaplnili konkurenční výrobci.

T+T T e c h n i k a a t r h 5/ 2 0 2 2

Společnost Nymwag měla to štěstí, že se

v ní sešel management s dlouholetými

zkušenosti v oboru, ve kterém vidí velký

potenciál. „Nákladní přeprava po železnici je bezpochyby dopravou budoucnosti.

Tlak na ekologickou přepravu a přeplněné silnice vedou k přesunu dopravy z aut

na vagony. Budují se nové koridory určené pouze pro nákladní přepravu, které

umožní rychlejší zásobování,” popisuje

Petr Vlček.

Trh s nákladními vagony je podle něj velmi

konzervativní. „Zákazníci si kupují vagon,

který jim bude sloužit minimálně 30 let.

Trh představuje omezený počet velkých

zákazníků. Ovládají ho společnosti, které

Moderní lakovna Nymwag

Výrobní linka kontejnerových vozů

vagony kupují a následně je pronajímají

dalším provozovatelům. Tyto společnosti,

například VTG, DB, Ermewa, Wascosa,

vlastní desítky tisíc vagonů,” zmiňuje generální ředitel společnosti Nymwag. Na trhu je nejenom relativně malé množství zákazníků, ale také omezené množství

výrobců. Přibližně 15 tisíc vagonů, které

se ročně v Evropě prodají, vyrábí zhruba

14 výrobců.

Management sehnal

kvalitní technické profese

d

Na složitém pracovním trhu České republiky si Nymwag musel pomoct zahraničními dělníky. Dlouhodobý nedostatek lidí