SKF_c_koleje.qxd

1.6.2022

13:14

Page 25

kolejová doprava l komponenty

bez jakékoliv kontaminace. Tento přístup

zaručuje, že ložisko pak vydrží až dvojnásobný nájezd či 10 let provozu. Časové

omezení je pak dáno čistě jen životností

použitého maziva. Na druhou stranu však

příliš nedoporučujeme montáž těchto ložiskových jednotek za tepla, je nutné použít speciální montážní lisy.

Další důležitou skupinou SKF výrobků

jsou pak řešení pro železniční převodovky

či trakční motory. Tady je paleta SKF produktů daleko pestřejší, nacházíme zde jak

katalogová válečková, kuličková či kuželíková ložiska, tak i poměrně sofistikované

hybridní, izolované či dokonce senzorované typy. Účelem těchto high-end provedení je nejčastěji omezit průchod a následné poškození způsobená elektrickým

proudem, prodloužit domazávací intervaly či zvyšovat životnost ložisek.

Naší neméně významnou produktovou

oblastí je pak bezpochyby vzdálená diagnostika. Kupříkladu pomocí jednotek

IMX rail a souvisejících senzorů jsme

schopni měřit a analyzovat drtivou většinu

poškození nápravových, motorových či

převodovkových ložisek, poškození kol,

případné vykolejení či aktuální stav kolejového svršku. Data je v omezené, ale stále využitelné míře možno vyhodnocovat

přímo v IMX Rail jednotce samotné nebo

naměřené údaje posílat do vzdáleného diagnostického centra, které se nachází například v Ostravě. Toto řešení není drahé

a umožňuje efektivně předejít potenciálně velmi nákladným problémům, nemluvě

o zvýšení bezpečnosti všech zúčastněných stran. Jednotky IMX Rail či jednodušší ekvivalent s názvem InsightRail se

pak také mohou sloužit k prodloužení

údržbových intervalů železničních vozidel. Montáž je jednotek je velmi jednoduchá, nenákladná a rychlá. Každé diagnostické řešení připravujeme každému

zákazníkovi na míru.

V čem je SKF poměrně unikátní je rovněž

velmi silná podpora lokálních aplikačních

inženýrů, kteří našim zákazníkům dokáži

velmi rychle pomoci s výpočty, identifikací

správného technického řešení, při školeních, vyhodnocování reklamací či přípravě technické dokumentace a montážních

25

manuálů. To vnímáme jako svou skutečně

velmi silnou konkurenční výhodu.

p Kde se ložiska SKF

v současné době pro evropské

zákazníky vyrábějí?

V železničním segmentu naši evropští zákazníci dostávají zakoupené výrobky z následujících výrobních závodů. Největším

výrobním závodem je pravděpodobně

německý Schweinfurt, kde se vyrábějí

pokračování

www.skf.cz

www.technikaatrh.cz

a