Wikov_c_koleje.qxd

1.6.2022

12:05

Page 9

kolejová doprava l komponenty

Test převodovky metra s dynamickým zatížením

Pracoviště pro

(proto)typové testování

d

Základní bez-zátěžová zkouška prototypu slouží k ověření správné montáže převodovky, dojde tedy ke krátkodobému

protočení převodovky bez zátěže. Zkouška se může rozšířit i o kontrolu adekvátní

distribuce oleje, pro kterou konstruktér

definuje konstrukční uzly, v kterých se poté množství a průtok oleje měří.

Další rozšířením bez-zátěžové zkoušky

je test těsnosti převodovky. Fatální problém s těsněním odhalí už standardní

horizontální ukotvení převodovky do

zkušební stolice. Druhou úrovní bývá testování těsnosti v náklonech, ať již v příčném nebo podélném směru převodovky,

kdy se simulují maximální možné náklony

vyplývající ze zákazníkem definovaných

provozních podmínek. Může se přistoupit

i k dalšímu kroku – test těsnosti proti vniku vody do převodovky. Kolejová vozidla

jsou vystavena mnoha extrémním vlivům,

průjezd vodou nebo zasažení silným

proudem vody při průjezdu kaluží není výjimkou. Proto se převodovka uzavře do

vodotěsného průhledného boxu, kde stavitelnými tryskami stříkáme vodu na převodovku z různých směrů a testujeme,

zda voda pronikne do útrob převodovky

či nikoliv.

pokračování

Test těsnosti převodovky proti vniknutí vody

a

www.technikaatrh.cz

9