44

kompresory l vzduchotechnika

Vakuová řešení pro všechny

procesy tepelného zpracování

Výhody ze široké řady prověřených a spolehlivých

vakuuových řešení – efektivní v nákladech

a účinné. Zvyšte svou produktivitu v procesech

tepelného zpracování.

Vakuová technologie Busch v procesech

tepelného zpracování má důležitou výhodu: je zamezeno reakcím zpracovávaného materiálu s atmosférickými plyny, což

vede ke značnému zlepšení kvality výrobku a povrchové úpravy. Úrovně vakua lze

v průběhu cyklu zpracování přesně nastavovat, což napomáhá k zachování zajištění řízení procesů a opakovatelnosti výsledků. Zaručené vysoké úrovně vakua

umožňují provádění mnoha procesů při

nižších teplotách, což je další (a možná

podstatnou) úsporou energie.

Nitridování/nitrační cementování

Žíhání

Kalení

Popouštění

Vakuové pájení

Hospodárné dodávky vakua

pro optimální charakteristiky

materiálů

d

Se svou rozsáhlou sítí 60 společností

a kanceláří ve 40 zemích je společnost

Busch přítomna na každém místě na světě

tam, kde se ve vakuu tepelně zpracovávají

T+T T e c h n i k a a t r h 1 - 2 / 2 0 2 2

oceli a další materiály. Výrobci i uživatelé

zařízení tepelného zpracování mohou mít

prospěch z našich znalostí a dlouhodobých zkušeností odborníků na vakuum.

Společnost Busch nabízí širokou řadu

vakuových jednotek vhodných pro rozsahy hrubého až vysokého vakua. Systémy jsou navrženy tak, aby poskytovaly

optimální řešení pro každou kombinaci procesů nebo tepelného zpracování. Dodáváme malé i velké systémy, od

kompletních jednotek s řídicími systémy

pro náhradu stávajících částí zařízení.

Můžeme dodat jak suché (nekapalinové), tak klasické (olejem mazané rotační

lamelové) vakuové systémy uzpůsobené

na míru požadavkům procesu a preferencím zákazníků.

Výrobci pecí a konstruktéři zařízení na

celém světě se spoléhají na vakuovou

technologii Busch a oceňují kompetentní

poradenství a podporu poskytovanou při

vývoji nových zařízení a procesů. Vlastníci

zařízení tepelného zpracování využívají

spolehlivost systému a rozsáhlou servisní

síť společnosti Busch, která je podporována kancelářemi po celém světě.

Bez ohledu na to, jakou úroveň vakua potřebujete, vám společnost Busch nabídne

systém, který se nejlépe hodí pro vaše

technické a ekonomické požadavky. Jsme

také schopni doporučit výhodný plán

údržby z našeho širokého rozsahu servisních služeb.

Od sériového výrobku

po individuální vakuové řešení d

Vakuové tepelné zpracování je nejhospodárnějším, nejspolehlivějším a nejopakovatelnějším způsobem zajištění požadovaných charakteristik materiálů a povrchů.

V porovnání s inertními plynovými pecemi

je čistší - podtlak obsahuje mnohem méně

znečišťujících látek než nejkvalitnější plyn.

Dodávka vakua je tedy jak důležitou částí

procesů tepelného zpracování, tak ukazatele vysoké kvality výrobků. Dále uvádíme

výběr z rozsáhlé řady výrobků Busch:

Vakuové systémy Combi

d

Vakuové systémy Combi mohou být sestaveny z několika druhů vývěv a vždy obsahují primární vývěvu ve spojení s posilovací vývěvou. Počet kombinací druhů