vytápění l klimatizace

Tepelné čerpadlo systému

vzduch-voda NIBE F2120 a vnitřní

systémová jednotka VVM 320 d

Velký vliv má rovněž blížící se zákaz vytápění pomocí kotlů na pevná paliva 1. a 2.

třídy. Všechny tyto trendy zaznamenává i divize NIBE Energy Systems CZ,

která v minulém roce prodala 3 800 kusů tepelných čerpadel NIBE: aktuálně je

jich v České republice nainstalováno více než 25 tisíc.

Tepelná čerpadla jsou (zvláště pak v kombinaci s fotovoltaikou) jedním z nejčistších

a nejúspornějších zdrojů vytápění. Tato

nízkouhlíková technologie čerpá teplo

pouze z obnovitelných přírodních zdrojů,

které není nutné dovážet ze zahraničí,

a přispívá k vyvážení celé energetické sítě:

při funkčním zapojení do topného

systému totiž slouží jako jediný zdroj

tepla k velmi efektivní akumulaci energie.

Tepelné čerpadlo využívá ze sítě (pokud není napojeno na fotovoltaický

systém) pouze minimální množství

elektrické energie nutné ke svému

provozu: u standardních rodinných domů se jedná o příkon od 0,5 do 3 kW.

„I přes rostoucí zájem o tato zařízení

máme jeden z nejnižších podílů energie

z obnovitelných zdrojů v rámci EU. Právě

širší využití tepelných čerpadel, především

v kombinaci s fotovoltaikou, může pomoci tento nepříznivý stav zvrátit. Kromě větší ochrany životního prostředí se navíc

jedná o řešení stále rostoucích cen energií,” konstatuje Radek Červín, vedoucí

prodeje divize NIBE Energy Systems CZ,

výhradního dodavatele švédských tepelných čerpadel NIBE.

Jak si zajistit co nejnižší

náklady na vytápění pomocí

instalace tepelného čerpadla?

d

Pokud si uživatel tepelného čerpadla přeje co nejvýraznější snížení výdajů za energie, měl by se řídit několika pravidly. Jeho

zařízení musí pocházet od prověřeného

výrobce či dodavatele, který mu poradí

s výběrem vhodného typu tepelného čerpadla pro určený objekt a jeho přesné výkonové varianty, objasní jeho správné využití a zajistí odborníka na instalaci či

případný servis. Maximální životnost zařízení následně zajistí pravidelná roční kontrola systému, kterou zvládne většina provozovatelů.

„Nejúspornější je provoz tepelného čerpadla v otopných soustavách, které jsou

projektované na nízký teplotní spád: tzn.

je v nich instalováno podlahové vytápění,

příp. správně navržená desková otopná

tělesa. Toto zařízení je vhodné jak pro nízkoenergetické domy, kde zajistí minimální

provozní náklady, tak pro nezateplené rekonstruované objekty. Zde je totiž možné

dosáhnout velmi krátké doby návratnosti

ve srovnání například s neekologickým vytápěním kotlem na uhlí, nebo elektrokotlem. Velmi důležitá je kvalitní regulace celého otopného systému, kterou je vhodné

dobře naplánovat již v rámci projektování,

případně přípravy montáže zvoleného zařízení,” vysvětluje Radek Červín a dodává:

„Návratnost celkové investice do pořízení

tepelného čerpadla a jeho příslušenství

výrazně urychlí státní podpora formou tzv.

kotlíkových dotací nebo programu Nová

zelená úsporám.”

p

www.nibe.cz

www.technikaatrh.cz

27