12

elektrotechnika l energetika l měření a regulace

ČEZ testuje

první plovoucí fotovoltaickou

elektrárnu v ČR

Na pilotní plovoucí fotovoltaice o výkonu 22 kWp umístěné na horní nádrži

přečerpávací elektrárny ve středočeských Štěchovicích zkouší ČEZ reálné vlastnosti

konstrukce plovoucích solárních panelů pro případné nasazení v budoucích velkých

parcích. Po nočním načerpání vody z Vltavy plave tato zkušební elektrárna na

nejvyšší kótě hladiny. Naopak když energetická soustava vyčerpá kapacitu

štěchovické „baterky”, ocitá se o téměř 9 metrů níže. ČEZ vnímá potenciál vodních

ploch pro rozvoj fotovoltaiky, ale nechce stavět na číslech, která by byla „na vodě”.

Proto nyní testuje, co je možné v tuzemských podmínkách realizovat.

Do roku 2030 chce ČEZ přispět k transformaci české energetiky

do bezemisní podoby vybudováním obnovitelných zdrojů o výkonu až 6 GW.

Štěchovická přečerpávací elektrárna, cenný pohotovostní zdroj, získává nyní na

dalším významu. Skládačka v podobě čtyř

řad monokrystalických fotovoltaických

panelů vznikla díky spolupráci firem ČEZ

Obnovitelné zdroje, PRODECO a vodních elektráren ČEZ.

Tzv. stříšky s orientací východ-západ drží nad hladinou horní nádrže více než třicet vzduchem plněných plováků o nosnosti přes 6 tun. Proti rozmarům počasí

a neustálému pohybu hladiny nádrže, kterou určuje provoz přečerpávací elektrárny, je celá konstrukce fixována pojezdovými lyžinami připevněnými na stěny

nádrže.

Štěchovická přečerpávací elektrárna,

spuštěná už v roce 1947 a komplexně

zmodernizovaná v roce 1996, umí najet

na stoprocentní výkon za pouhé tři minuty od povelu dispečera. Od prvního pohybu hřídele do okamžiku maximálního

výkonu ale uplyne jen 100 vteřin. Díky

vodě puštěné na údolní turbínu z rezervoáru na kopci Homole dokáže během

čtyř hodin dodat celkově 200 MWh elektřiny a pomoci tak stabilizovat českou

energetickou soustavu.

Štěchovice a fotovoltaika

d

„Fotovoltaika má díky neustále se zvyšující efektivitě solárních panelů obrovský potenciál a my nechceme podcenit žádnou

z oblastí jejího využití. Velká očekávání

jsou od umístění fotovoltaik na vhodných

vodních plochách, ale teprve realita ukáže, co si můžeme dovolit v českých podmínkách. Pokud nás pilotní instalace ve

Štěchovicích přesvědčí, v létě bychom

chtěli zpětinásobit její výkon a začít ho

standardně dodávat do sítě. Pro případ, že

by s plovoucími solárními zdroji počítaly

další výzvy Modernizačního fondu, chceme být připraveni nejen teoreticky, ale

především prakticky,” říká Jan Kalina, člen

představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ.

Dokončovací práce na plovoucí

FVE Štěchovice v prosinci 2021 d

Díky testovací plovoucí solární elektrárně

na Homoli, horní nádrži přečerpávací

vodní elektrárny Štěchovice, energetici

v reálném prostředí zjistí vlastnosti nosných

plováků a solárních panelů v kombinaci s

každodenním provozem přečerpávací

elektrárny. V létě se pilotní instalace rozšíří

do regulérní elektrárny využívající energii

ze slunečního záření o výkonu 100 kWp.

Celkově by horní nádrž mohla pojmout

solární panely o výkonu až 2,5 MW.

T + T Technika a trh 1-2/2022