elektrotechnika l energetika l měření a regulace

V Česku trhá výstavba

solárních elektráren rekordy

...nedostatek kapacity a panelů

V Česku bylo v loňském

roce podle aktuálních

údajů Solární asociace

instalováno celkem

62 megawattů nových

solárních elektráren,

o 20,6 % více než v roce

2020. Dostupné dotace

pro rodiny a firmy

v kombinaci se

zdražováním energie

odstartovaly obrovský

zájem o pořízení vlastní

elektrárny.

Zatím vedou malé střešní instalace, podle

Solární asociace se však v budoucích letech hlavní trend obrátí směrem k velkým

střešním a pozemním elektrárnám. Současná poptávka ale již dnes naráží na

strop kapacit instalačních firem. Problémem může být i nedostatek solárních panelů z důvodu dopadů pandemie covid

na celosvětovou ekonomiku.

Loni bylo v Česku připojeno 9 321 nových fotovoltaických elektráren (FVE). Je

to o 3 028 více než v roce 2020. Nadále

dominují menší střešní výrobny; průměrná

velikost nové elektrárny se loni dokonce

snížila na 6,7 kWp. I proto nárůst počtu

zprovozněných elektráren téměř o polovinu zvýšil meziročně nově nainstalovaný

výkon pouze o 20,6 %.

Celkem bylo v roce 2021 proplaceno

cca 6 500 žádostí o dotaci na výstavbu

domácí solární elektrárny z programu Nová zelená úsporám (4 846 v roce 2020),

z toho 80 % žadatelů vsadilo na pokročilý

hybridní systém s ukládáním elektřiny do

baterie (78,8 % v roce 2020). „Instalační

firmy měly plné ruce práce hlavně v druhé

polovině roku, kdy strmě stoupající ceny

elektřiny a události jako krach Bohemia

Energy probudily obrovský zájem o domácí fotovoltaiku,” říká výkonný ředitel

Solární asociace Jan Krčmář. Na druhé pololetí připadá celých 58,6 % zprovozněných FVE.

Snaha ušetřit na elektřině ze sítě ale není

jediným argumentem pro pořízení vlastního solárního zdroje. „Výzkum zabývající

se motivací soukromých FVE investorů

(domácností) ukazuje, že osobní benefity

jsou hlavním důvodem pro pořízení FVE,

ale nefinanční benefity, rozdělené na společenské a osobní, jsou zvažovány ve stejné míře jako finanční přínosy. Investory

také méně zajímá výše současné investice

ve vztahu k budoucím úsporám nákladů

a jsou ochotnější stát se aktivními zákazníky a podílet se na své spotřebě a výrobě

energie,” doplňuje k motivaci českých domácností Michaela Makešová z Fakulty

elektrotechnické ČVUT v Praze.

Přestože zájem o vyšší energetickou soběstačnost v současnosti stoupá i v podnikové a municipální sféře, výstavba v tomto segmentu loni zpomalila. Na střechách

firem a komerčních objektů vyrostlo necelých 400 instalací s celkovým výkonem

19,2 MWp. Co do počtu projektů je to sedmdesátiprocentní pokles oproti předloňsku. Jedním z důvodů dočasného ochlazení zájmu firemních investorů je složitá

administrativa spojená s výstavbou a zdlouhavá realizace projektů.

„Máme samozřejmě velkou radost z rostoucího zájmu českých domácností o vlastní zdroj čisté elektřiny. Několik dalších desítek tisíc domácností a firem dnes už ale

mohlo být připraveno na velké zdražování

energií a mít dávno svou střešní elektrárnu

nebýt dlouholeté antisolární kampaně.

Nyní jsme v situaci, kdy projekční a insta-

lační firmy nestíhají uspokojit poptávku

a zájemci si letos na vlastní elektřinu počkají,” shrnuje současný stav Jan Krčmář.

V roce 2022 patrně začnou elektřinu do

sítě dodávat první pozemní elektrárny

podpořené prostředky z Modernizačního

fondu a zároveň odstartuje nový program

Národního plánu obnovy, který cílí na firemní střešní elektrárny. Zvýšená poptávka

investorů po větších projektech v kombinaci s obecnými problémy postcovidové

ekonomiky (vyššími cenami a přepravními

náklady a nedostatkem zboží a surovin)

však pravděpodobně ještě prodlouží

čekací dobu pro instalace na rodinných

a obytných domech. Jan Krčmář v souvislosti s tím upozorňuje: „Očekáváme, že

v reakci na nevídanou poptávku se na trhu objeví nové instalační firmy, které nebudou mít v oboru takové zkušenosti jako

ty dlouhodobě zavedené. Proto v asociaci

zavádíme systém kontroly standardů kvality instalačních firem, jež jsou našimi členy. Ty, které splní všechna kritéria, pak zájemci z řad veřejnosti najdou na naší

unikátní mapě instalačních firem zveřejněné na webu Solární asociace.”

p

Souhrn dat za rok 2021

Celkový počet nových instalací:

9 321 (2020: 6 293)

Celkový výkon nových instalací:

62 MWp (2020: 51,4 MWp)

Průměrná velikost elektráren 2021:

6,7 kWp (2020: 8,3 kWp)

www.solarniasociace.cz

www.technikaatrh.cz

15