34

kompresory l vzduchotechnika

Jak se zbavit vlhkosti a plísní

s větrací jednotkou Zehnder

Nedávno rekonstruovaný

starší rodinný dům trpěl

výskytem nežádoucí

vlhkosti a plísní z důvodu

špatně odvětrané stavby.

Majitel se pro radu

obrátil na specialisty,

kteří mu pomohli vyřešit

jeho problém v domě.

Spokojený zákazník

se s námi podělil

o jeho příběh,

zkušenosti a úspěšné

řešení problému.

Rekonstrukce jsou k tomuto problému

obzvláště náchylné: zateplením, změnou

dispozic, výměnou oken dochází k významné změně vnitřního klimatu budov.

Původní větrání okny případně dalšími

netěsnostmi pláště domu již nepostačuje.

Navíc, když tímto „starým“ způsobem sice dochází k větrání objektu, ale při výměně vzduchu uniká i draze zaplacené

teplo. Podobný problém zaznamenal po

rekonstrukci stávajícího domu i pan Mirek

z Uherského Ostrohu. „Vzduch v některých

místnostech byl přímo nedýchatelný,“ popisuje situaci majitel, „zejména v ložnici,

ale i v jiných pokojích se začaly tvořit

plísně.“ Na doporučení svých známých

hledal pomoc a obrátil se na náš tým odborníků na systémy řízeného větrání s rekuperací.

ComfoD 350 – komfortní řešení

pro rodinný dům

d

Naši odborníci panu Mirkovi doporučili

výkonnou jednotku se skvělým poměrem

cena/výkon Zehnder ComfoD 350. Jednotka ComfoD představuje systém rovnotlakého větrání. Rovnotlaké větrání znamená, že znečištěný vzduch, obsahující

látky z kuchyně, koupelny, toalety a případně ze skladovací místnosti, je odváděn

pryč, zatímco je stejné množství čerstvého vzduchu přiváděno do obývacího pokoje a ložnic. Mezery pode dveřmi nebo

v blízkosti dveří zajišťují adekvátní proudění vzduchu v obydlí. Cirkulace vzduchu

je tedy v rovnováze. Zařízení ComfoD 350

T+T T e c h n i k a a t r h 1 - 2 / 2 0 2 2

bylo vyvinuto pro aplikaci vyváženého

větrání s rekuperací tepla v rodinných domech, lze jej s úspěchem použít i v dalších

menších objektech (např. kanceláře, sportovní zařízení).

Čerstvý vzduch

bez energetických ztrát

d

Ve standardní aplikaci systém, jak bylo řečeno, obvykle využívá odpadní vzduch

z kuchyně, koupelny, komory a WC. Čerstvý venkovní vzduch je dodáván do obytných prostorů, to jsou nejčastěji obývací

pokoj, pracovny a ložnice. Vestavěný výměník tepla zpětně využívá tepelnou

energii odváděného vzduchu. Předtím,

než je dopraven do okolního prostředí, je

energie předávána přiváděnému čerstvému vzduchu, tím je zajištěno komfortní

větrání s rekuperací tepla. Účinnost rekuperace dosahuje až 95 %, max. průtok

vzduchu 370 m3/h. Energetická účinnost

0,29 W/m3/h. Jednotka má automatickou

protizámrazovou ochranu, automatické

monitorování mrazu dočasně sníží přívod

studeného vzduchu zpomalením ventilátoru přívodu. Dochází tak k podtlakovému nastavení systému, tento chod nesmí

být provozován, pokud je objekt vytápěn

otevřeným ohněm (krb, kamna). Protizámrazová ochrana je řízena vnější teplotou, teplotou výtlaku a časem. Letní bypass slouží k odklonu odváděného

vzduchu podél výměníku tepla během

léta, kdy se očekávají vyšší teploty.

Komfortní teplota je plynule nastavitelná. Obtok je automaticky řízen na základě nastavené komfortní teploty a otevírá nebo zavírá se podle rozdílu mezi

vnitřní a venkovní teplotou. Prostřednictvím bypassového provozu je možné

v létě větrat dům přímo chladnějším nočním vzduchem. Zehnder ComfoD 350 se

jednoduše ovládá pomocí třístupňového

ovladače.

Jednoduchá instalace

d

Jelikož je pan Mirek šikovný stavebník,

potřebné prostupy pro rozvody, v tomto