56

služby l podpora výroby

Kyberbezpečnost je nezbytná

pro digitalizaci firem

ve výrobě, administrativě i logistice

Zmíněná odvětví jsou dlouhodobě hlavní oblasti, v nichž firmy nasazují prvky

Průmyslu 4.0, ukázal už třetí ročník průzkumu Svazu průmyslu o pokroku

podniků v digitální transformaci.

Hackeři umí vyřadit firmy z provozu i na

několik dnů. Tuzemské studie, které se zabývají kyberbezpečností, uvádějí, že kybernetická kriminalita, kterou firmy přiznají, roste o pětinu ročně. Nejzranitelnější

jsou podle expertů malé a střední firmy.

Cílem hackerů bývají v souvislosti s rozšířenější prací z domova během pandemie

pracovníci na home office.

T+T T e c h n i k a a t r h 1 - 2 / 2 0 2 2

Průzkum Svazu průmyslu

d

České firmy si rizika kyberútoků uvědomují. Ukázal to poslední průzkum Svazu průmyslu, který už třetím rokem mapuje pokrok podniků v oblasti digitální

transformace a zavádění prvků Průmyslu 4.0. Téměř dvě třetiny z necelé stovky firem, které se průzkumu zúčastnily,

považují za největší hrozbu v digitální