64

seznam firem l tiráž

Seznam uvedených firem

Panasonic

AC Heating

AERZEN CZ

Airflow Lufttechnik

Beko Technologies

Conrad

ČEZ

Družstevní závody Dražice-Strojírna

Dynabook Northern Europe

Elesa+Ganter

Enbra

Fronius

Full CapaCity

IT Systems

Kaeser

Kemper

Konecranes and Demag

MDL Expo - Aquatherm

Mewa

Murrelektronik

NTT CZ

Ohra

Parker Hannifinn

Solární asociace

SSI Group

Svar průmyslu

Terinvest - Amper

Tesort

TOP Instruments

Veletrhy Brno - MSV

Veskom

Viessmann

Weishaupt

Zehnder

d

5

32

36

38

48

6

12, 22

26

52

2. strana obálky

29

20

16

3. strana obálky

47

46

60

25

7

4. strana obálky, 50

54

63

49

17, 18

24

56

1

58

31

43, 51

40

28

30

34

Technika a trh:

český a slovenský průmyslový časopis

ročník 2°, číslo ¨ą©, cena 60 Kč/3 EUR

http://

www.technikaatrh.cz

Vydavatel:

CCB, spol. s r.o., Okružní 19

638 00 Brno

IČ: 18825435, DIČ: CZ18825435

Šéfredaktor:

Aleš Vítek, vitek@ccb.cz

Adresa redakce:

CCB, spol. s r.o.

Okružní 19, 638 00 Brno

tel.: 545 222 776

http://

www.technikaatrh.cz

Inzerci přijímá:

MediaMax, s.r.o., Brandlova 9

702 00 Ostrava 1

tel.: 553 810 130

fax: 597 579 159

http://

www.mediamax.cz

vedoucí inz. oddělení: Dan Koneval, koneval@ccb.cz

manager pro ČR:

Zuzana Szebestová, szebestova@ccb.cz

Josef Nudera, nudera@ccb.cz

CCB, pobočka Praha: Hlubočepská 1156/38 B, 152 00 Praha 5

tel.: 233 376 213, technika@ccb.cz

Předplatné a distribuce: CCB, spol. s r.o., Okružní 19, Brno

tel.: 545 222 459

technika.predplatne@ccb.cz

V ČR proveďte úhradu předplatného

nejlépe přes SIPO, platební kartou,

složenkou, či bankovním převodem

na č. účtu: 19-9090940207/0100

s uvedením variabilního symbolu

– IČO/číslici 23 a dalších šest různých

T+T Technika a trh on-line: casopis.Technikaatrh.cz

čísel dle vaší volby.

Na Slovensku slouží pro úhradu

předplatného účet u ČSOB Bratislava,

č.ú. 4006109507/7500 (bez V.S. není

možno platbu identifikovat).

Další distribuce na SR:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183

830 00 BRATISLAVA

Předchozí vydání T+T Technika a trh

Sociální média

infolinka: 0800 188 826

e-mail: info@ipredplatne.sk

Grafické zpracování: grafické studio CCB a Aleš Vítek

@technikaatrh

@technikaatrh

vedoucí:

Roman Zavřel, zavrel@ccb.cz

Tisk:

tiskárna CCB

vedoucí:

Martin Procházka, prochazka@ccb.cz

Rozšiřuje:

PNS, Mediaprint Kapa, Pressmedia

Podávání novinových zásilek ve SR povoleno Riaditeľstvom pošt

Bratislava pod č.j. 303/95–P zo dňa 19. 1. 1995.

T+T Technika a trh

Registrace MK ČR E 6580 ISSN 1210–5902

Autorská práva: CCB, spol. s r.o.

Redakce neodpovídá za jazykovou a obsahovou správnost

inzerce. Přetisk je povolen pouze se souhlasem vydavatele

se zachováním všech autorských práv.

vydání: 1-2/2022

T+T T e c h n i k a a t r h 1 - 2 / 2 0 2 2

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.