52

služby l podpora výroby

Technologická předpověď

pro rok 2022: co lze očekávat

v hybridním pracovním světě

Předpovídat budoucí trendy není snadné. Svět technologií, výzvy společností

i nepředvídatelnost spotřebitelských trendů se vyvíjí velmi rychle. Tento status quo

narušují pouze inovace, které předbíhají dobu nebo jejichž trh se právě nyní formuje.

Na základě aktuálního stavu, který pozorujeme v chování podniků a spotřebitelů,

se nyní pokusíme předpovědět, kam se firemní technologie v letošním roce vydají.

Předpovídat budoucí trendy není snadné.

Svět technologií, výzvy společností i nepředvídatelnost spotřebitelských trendů

se vyvíjí velmi rychle. Tento status quo narušují pouze inovace, které předbíhají dobu nebo jejichž trh se právě nyní formuje.

Na základě aktuálního stavu, který pozorujeme v chování podniků a spotřebitelů,

se nyní pokusíme předpovědět, kam se firemní technologie v letošním roce vydají.

1. Rok 2022 bude zásadním

pro růst edge computingu

a chytrých brýlí

d

Podle společnosti IBM plánuje 91 % podniků implementovat metody edge computingu během pěti let. Například v oblasti

výroby se budou postupně stávat normou, protože související produkty, jako

jsou chytré brýle pro asistovanou realitou

(AR), budou klíčem k tomu, aby zaměstnanci mohli pracovat odkudkoli i bez připojení k Wi-Fi síti. Nicméně zavedení AR

do procesů není snadné – aby ji bylo možné reálně využít, musí chytré brýle pracovat s množstvím dat a také reagovat v reálném čase. To může být obtížné, pokud

každý krok vyžaduje odesílání dat ze zařízení ke zpracování. V některých situacích, například ve zdravotnictví, by při

použití chytrých brýlí mohlo zpoždění

ohrozit i život.

A právě proto je nyní tak důležitý nástup

edge computingu. Umožňuje totiž chytrým

zařízením okamžitě a přesně reagovat

a činí je použitelnějšími v mnoha ohledech i situacích. Náš vlastní výzkum, který

jsme realizovali ve společnosti Dynabook,

ukázal, že 63 % organizací plánuje nasazení chytrých brýlí během příštích 24 mě-

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu

a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

síců. Podle všeho mnohé z nich začnou

právě v roce 2022 své nápady na implementaci těchto technologií formalizovat.

2. Zásadní bude zabezpečení

hybridního pracovního prostředí d

Pandemie navždy změnila pracovní prostředí, když vedla k nebývalému rozšíření

vzdálené a hybridní práce. Toto odvětví

s sebou však přináší i specifická rizika. Aby

podniky chránily citlivá data, musí nyní

pravidelně prověřovat a vyhodnocovat

zabezpečení všech procesů. Jednou z oblastí, která se bude držet tento rok v popředí, je zabezpečení zařízení.

Náš vlastní výzkum zjistil, že 81 % pracovníků s rozhodovací pravomocí v oblasti IT řadí při nákupu nových zařízení mezi

nejdůležitější funkce bezpečnostní vlastnosti. A právě v souvislosti s přetrvávajícím trendem práce z domova bude význam zabezpečení dále narůstat. Aby byla

data při vzdálené práci v bezpečí, budou

společnosti muset poskytnout zaměstnancům dobře zabezpečená zařízení s dvoufaktorovým ověřováním identity, Windows 11 a modulem Trusted Platform

Module. Během roku 2022 budou firmy

dále zpřísňovat bezpečnostní opatření

a implementovat více mobilních řešení.

3. Edge zlepší možnosti

využití umělé inteligence (AI)

T+T T e c h n i k a a t r h 1 - 2 / 2 0 2 2

d