48

kompresory l vzduchotechnika

Bezpečné a účinné odlučování

kondenzátu

®

ÖWAMAT

Hospodárným řešením pro ekologickou úpravu kondenzátu je decentrální separace

voda-olej přímo na místě vzniku kondenzátu. ÖWAMAT®je již po několik desetiletí

osvědčeným separátorem voda-olej pro dispergované kondenzáty. Má schválení

stavebního dozoru pro verzi s odlučováním i bez odlučování volných olejů, pro

syntetické a minerální oleje a dále pro úpravu kondenzátu z pístových a šroubových

kompresorů, nevyžaduje tudíž vodoprávní povolení. Kondenzát upravený

v separátoru ÖWAMAT lze jako vyčištěnou vodu ihned vpouštět do kanalizace.

syntetické a minerální oleje a pro úpravu

kondenzátu ze šroubových a pístových

kompresorů.

ÖWAMAT® vám to usnadní

d

Separace voda-olej jako mávnutím ruky –

a navrch k tomu jednoduchá obsluha:

ÖWAMAT přesvědčuje životností filtrů,

která je u něj mnohem delší než u přístrojů s běžnými filtry s aktivním uhlím,

a umožňuje rychlou výměnu i likvidaci

kartuší s minimálním vznikem odpadu.

Funkce separátoru ÖWAMAT®

Efektivní úprava kondenzátu

díky separátoru

voda-olej ÖWAMAT®

d

Zákon vyžaduje profesionální, odpovědné a bezpečné zacházení s odlučovaným

kondenzátem. My to podporujeme – s

naší filozofií trvalé udržitelnosti a bohatým programem pro úpravu kondenzátu.

Naše separátory voda-olej ÖWAMAT

jsou k dispozici dle výkonu kompresoru

v šesti velikostech s předseparační nádobou odlučovače nebo bez ní. Jsou ekologické a hospodárné a umožňují ekologickou úpravu dispergovaného kondenzátu

T+T T e c h n i k a a t r h 1 - 2 / 2 0 2 2

přímo v místě jeho vzniku. Je to ekonomická, efektivní a cenově výhodná alternativa.

Německý atest konstrukce

d

Protože ÖWAMAT splňuje všechny zákonné normy v Německu, je nepřímé

vpuštění jím vyčištěné vody do kanalizace

z hlediska práva životního prostředí povoleno. To potvrzuje Německý institut stavební techniky (Deutsche Institut für Bautechnik, DIBt) všeobecným atestem

stavebního dozoru pro verze s odlučováním i bez odlučování volných olejů, pro

d

ÖWAMAT je separační systém voda-olej,

který se již po několik desetiletí osvědčuje

pro dispergované kondenzáty. Naše separační systémy voda-olej ÖWAMAT jsou k

dispozici podle velikosti kompresoru v

šesti velikostech, s předseparační nádobou nebo bez ní a jsou ekologické a hospodárné zároveň.

Volbou separátoru voda-olej ÖWAMAT

jste se rozhodli pro vyzrálý a kvalitní trvale

výkonný produkt, na jehož funkci poskytuje BEKO TECHNOLOGIES dvouletou záruku. Pro bezporuchový, efektivní provoz

zařízení je předpokladem používání originálních komponent. Cizí a padělané náhradní filtry vedou k zániku celé záruky.

Originální výměnný filtr OEKOSORB pro

zachování výkonnosti, záruky a povolení

stavebního dozoru a vodoprávního povolení.

I na separátoru ÖWAMAT je nutno někdy provádět údržbu. Za tímto účelem

vám nabízíme vhodnou sadu filtrů

OEKOSORB. Samozřejmě můžete kontaktovat také naše servisní techniky. Kromě toho můžeme vypracovat posouzení

celé vaší úpravy stlačeného vzduchu a popřípadě pomoci s její optimalizací.

p

www.beko-technologies.com