52

pohony l automatizace l převody

Výrobce potravin překonává

problémy se zastaráváním strojů

a připravuje se na Průmysl 4.0

Vybudovat si dobrou pověst může trvat celé roky. Získat si důvěru zákazníků znamená

důslednost, spolehlivost a závazek vůči příslibu značky. Dánská výrobní společnost

Dragsbaek si svoji pověst buduje a upevňuje již více než 100 let. Firma byla založena

v roce 1923 ve městě Thisted a vyrábí margarínové výrobky pro komerční

i maloobchodní zákazníky v Dánsku i v zahraničí. Mezi podniky, kterým dodává

své produkty, patří velké pekárny, supermarkety a stravovací podniky, které

se při uspokojování potřeb svých zákazníků musí spoléhat na kvalitní distribuci produktů.

udržela krok s průmyslem a připravila se

na budoucnost výroby.

I když stávající řídicí systém balení firmě

dobře sloužil, Karsten si začal všímat určitých nedostatků. Obsluha linek postrádala

možnost sledovat specifické balicí operace, což vedlo k neefektivnímu využívání

zdrojů, a příliš velké rozměry stroje znamenaly, že výrobní hala byla občas přeplněná, což představovalo bezpečnostní

rizika. Mnohem znepokojivější ale bylo,

že mnoho strojních součástí zastarávalo

a v některých případech se již nevyráběly,

takže získávání nových dílů a provádění

důkladné údržby bylo čím dál tím obtížnější.

„Někdy jsem musel jít na eBay, abych

součástky sehnal – to nebylo dlouhodobě

udržitelné,” uvedl pan Karsten Rokkedahl,

vedoucí výroby firmy Dragsbaek.

Retrofit pro daný účel

Spolehlivost dodávek firma Dragsbaek zakládá na robustnosti svých výrobních a distribučních operací. Balicí zařízení ve výrobním závodě v Thistedu běží již 17 let

24 hodin denně a každý týden se zde vyrobí přibližně 400 tun margarínu. Zákazníci se tedy mohou spolehnout, že tento

výrobce jejich objednávky vyřídí rychle

a přesně, což mu zase zpětně pomáhá s

jeho vlastním řízením a plánováním zásob.

Nebezpečí zastarání

– čas na transformaci

d

Za 17 let, které uplynuly od doby, kdy firma Dragsbaek nainstalovala své výrobní

systémy, se mnohé změnilo. Výrobci se

dnes snaží, aby se z jejich továren staly

propojené podniky, a současně chtějí těžit z řady inovací a nových funkcí, které

vedou ke zvýšení přesnosti, nákladové

T+T T e c h n i k a a t r h 1 2 / 2 0 2 1

efektivity a bezpečnosti výrobních zařízení. Pro vedoucího výroby Karstena Rokkedahla bylo důležité, aby firma Dragsbaek

d

Na konci roku 2019 začal Karsten vážně

diskutovat se svým systémovým integrátorem Picca Automation o tom, jak by bylo

možné starší řídicí systém modernizovat.