pohony l automatizace l převody

změnami vyrovnávají technikou remasterování. Při změně okolní teploty o stanovenou

hodnotu se systém automaticky překalibruje

tak, aby mohl pokračovat v přesném měření

i za změněných okolních podmínek.

p To zní logicky, nechápu tedy,

proč tak firmy nepostupují?

Stojí za tím pravděpodobně síla zvyku a nechuť měnit zajeté postupy. Mnohdy management vidí v robotizaci jen způsob, jak nahradit člověka, ale to je mylný přístup. Firmy

pak sice mohou produkovat více, ale nikoli

kvalitně. Nejde ale přece o to, nahradit lidi,

ale hlavně za méně peněz vyrobit více a kvalitněji.

Chcete mít jistotu, že vše funguje spolehlivě

podle plánu, předvídatelně a bezpečnostních standardů.

p Češi jsou ale na schopnost

si poradit a problém operativně

vyřešit docela hrdí.

Improvizace v robotizaci je něco jako chyba

v matrixu: nelogický odklon od programu,

který nevede k dobrým výsledkům. Nelze

postupovat stylem „když nemám ocel, tak

tam dám hliník”, ono to snad nějak dopadne. Pak se můžete pustit do podniků, které

jsou předem ztracené. Třeba nasadíte roboty, ale za cenu tolika kompromisů a ústupků

od původního plánu, že to výsledek nakonec znehodnotí. Ale je vidět, že firmám se

tyto mentální překážky daří odstraňovat a situace se rok od roku lepší.

p Jak se to konkrétně

projevuje?

Tuzemské firmy inovují formou upgradu stávajících výrobních technologií. Trendem je

zjednodušování technologicky náročných

úkonů tak, aby je zvládl i krátce zaškolený

pracovník. Mají zájem o inovativní snímací

systémy, kterými lze stroje dodatečně vybavit a modernizovat. Lze tak snadno automatizovat celý proces výroby od ustavení obrobku přes jeho opracování až po kontrolní

měření.

Děkujeme za rozhovor.

www.renishaw.cz

p Není ten odpor způsoben

také strachem, že lidé ve výrobě

přijdou o práci?

(dlouhý smích) Jestli je dnes o něco nouze,

tak je to dostatek kvalifikovaných pracovníků. Cílem automatizace je zbavit lidi nudné

a na koncentraci náročné rutiny. Člověk se

pak může soustředit na řešení složitějších

problémů, využívat intuici a řemeslný fortel.

Tedy schopnost aplikovat efektivní výrobní

postupy namísto improvizace.

p Na schopnosti improvizovat

ale není nic špatného.

To je omyl. V moderním průmyslu je improvizace spíše synonymem neprofesionality,

odborné nepřipravenosti a špatné organizační úrovně. Improvizace je z nouze ctnost.

Když máte někam letět letadlem, nechcete

letět s aerolinkou, která sází na improvizaci.

www.technikaatrh.cz

51