34

pohony l automatizace l převody

Kolaborativní robot UR10e

ulehčuje zaměstnancům práci

u výrobce komponent

Nedostatek kvalifikované pracovní síly donutil polského výrobce komponent pro

stavebnictví DWD Group investovat do pořízení kolaborativního robota (kobota).

Kvůli vysoké poptávce a krátkým dodacím lhůtám chtěli ve firmě nahradit manuální

svařování zcela autonomním systémem, které bude moci bezpečně pracovat

po boku stávajících zaměstnanců. Jak toho docílili?

Po nasazení kolaborativního robota se zkrátila doba výroby

S ohledem na složitost procesu i specifickou výrobu v malých sériích se v DWD

rozhodli využít svařovací systém vyvinutý

dánskou společností RO-Buddy pro rameno UR10e od Universal Robots (UR). Celá pracovní stanice se tak vejde na bežný

svařovací stůl.

Programování robota UR10e zvládne po

krátkém tréninku úplně každý. Ve svařovacím systému RO-Buddy byla tato výhoda zúročena díky platformě URCaps.

UR10e svařuje hliníkové profily metodou MIG

T+T T e c h n i k a a t r h 1 2 / 2 0 2 1

URCaps je softwarová nástavba mezi svařovacím zařízením a samotným kobotem

UR, která umožňuje programování a ovládání celého systému přímo prostřednictvím ovládacího tabletu Universal Robots.

Programování pohybů hořáku je intuitivní

a rychlé, což uživateli dovoluje manuálně

učit robotické rameno různým pohybům.

Celé řešení bylo navrženo tak, aby bylo

možné kolaborativního robota v případě

potřeby snadno od svařovacího stroje

odpojit a využít jej pro jiné činnosti ve výrobě.

Zaměstnanci firmy DWD se naučili kolaborativního robota programovat i přes to,

že s tím neměli žádné předchozí zkušenosti. O ještě větší zjednodušení se postarali výrobní inženýři: přidali pět fyzických

tlačítek, na kterých obsluha pouze vybere

příslušný program pro nejběžnější svary

a robot se pustí do práce.

„Snadné programování kobota a konzistentní kvalita svaru byly tím, co nás přesvědčilo o pořízení UR10e s RO-Buddy,”

vysvětluje Robert Mróz, spolumajitel firmy. O výhodách automatického svařování se zástupci firmy přesvědčili při ukázce

připravené distributorem Universal Robots a systému RO-Buddy. Pod vedením

specialistů na svařování měli zástupci firmy možnost kobota naprogramovat a svařit ukázkové konstrukční prvky.

Pro robotické svařování zvolili inženýři

DWD Group metodu MIG. Při programování robota je možné nastavit všechny parametry a pokročilé funkce pro každou

část daného svaru. MIGomat (poloautomatický svařovací stroj) v kombinaci

Zaměstnanci, kteří neměli s robotickou technologií

zkušenosti, se celý systém naučili programovat

samostatně