kaleidoskop

prostředí tak, jak jsou zvyklí z obchodů s aplikacemi B2C. V několika málo krocích si mohou naplnit nákupní košík aplikacemi,

objednat, zaplatit a ihned začít produkty používat – nezávisle na

jednotlivých výrobcích. Kromě tradičních platebních metod

umožňuje systém i platby kreditní kartou. Pro bezproblémové objednání, zaplacení a dodání softwaru nemusí partneři navíc komunikovat přímo se zákazníky, jak je běžnou praxí na dnešních

průmyslových tržištích. Platforma společnosti Siemens je dostupná po celém světě a představuje pro vývojáře aplikací ideální přístup na trh průmyslové automatizace. V rámci postupného rozšiřování nabídky se Siemens zaměří na další partnerské služby

a softwarové aplikace, které lze v ekosystému Industrial Edge dále využít.

Základní informace: Data představují budoucnost průmyslu.

Tento trend posledních let jasně dokládá rychlý rozvoj internetu

věcí (IoT). Data jsou jinými slovy klíčem ke zvyšování produktivity, efektivity, lepšímu využívání zdrojů a k mnoha dalším možnostem. Progresivní průmyslové automatizační systémy musí být

přizpůsobitelné a agilní, aby dokázaly splnit požadavky na rychlejší vývojové cykly výrobků a kratší dobu uvedení na trh. Edge

computing může výrobním podnikům pomoci ještě efektivněji

integrovat automatizační systémy do digitální továrny budoucnosti. Veškerá dosud nevyužitá procesní data vygenerovaná zařízeními lze tímto způsobem přenést do správných (centralizovaných) systémů, včetně systémů řízení výroby nebo cloudu, kde je

možné je mnohem lépe využít. Agentury zabývající se průzkumem

trhu s informačními technologiemi se shodují, že technologie edge computingu je klíčem k řešení výzev, které přináší koncept

Průmyslu 4.0. Vzhledem k obrovským objemům dat a vysoké

rychlosti, s jakou vznikají – a s ohledem na potřebu mít k dispozici informace v reálném čase a vzhledem k současným síťovým

omezením – je nasazení edge computingu včetně zpracování dat

přímo u zdroje v dnešním průmyslovém světě zcela nezbytné.

Hlavním přínosem řešení Industrial Edge je distribuované zpracování a analýza dat edge zařízeními na úrovni výroby nebo způsobem, který je přímo součástí portfolia automatizačních systémů. Ukázkovým příkladem je panel Simatic HMI Unified Comfort

s podporou edge: rozsah jeho funkcí lze rozšířit prostřednictvím

aplikací, které to umožňují. Systém Edge Management System

tvoří centrální infrastrukturu pro správu libovolných připojených

edge zařízení buď ve výrobním závodě, nebo dokonce po celém

světě. Může být instalován na místě v rámci vlastní IT infrastruktury podniku – pro uživatele, kteří kladou důraz na zabezpečení

a kontrolu dat – nebo případně v soukromé či veřejné cloudové

infrastruktuře. Software nebo aktualizace edge aplikací, jako jsou

například důležité bezpečnostní aktualizace firmwaru, tak mohou

být na připojených edge zařízeních zaváděny centrálně nebo

vzdáleně. Plánované zavádění podporuje rozsáhlá správa uživatelů a přesné rozdělení uživatelských práv, aby byla zajištěna maximální dostupnost zařízení a softwaru.

www.siemens.cz

Kvalita vzduchu na pracovišti

má vliv na nemocnost, ale

i.......................................................

výkon zaměstnanců

Kvalita vzduchu, který dýcháme v práci, je pro schopnost soustředit se, a tedy i výkonnost, mimořádně důležitá. Mnohé typy

znečištění a také špatná ventilace místnosti mohou navíc vést

k dýchacím onemocněním či alergiím. Stejně tak k přenosu bakterií a virů včetně aktuálního onemocnění covid-19.

Kvalita pracovního prostředí, ve kterém trávíme mnoho času, rozhoduje o naší spokojenosti, výkonnosti, ale i nemocnosti. V souvislosti s tím se objevuje pojem tzv. nemocných nebo nezdravých

budov, což jsou špatně navržené nebo nevhodně vybavené

a udržované budovy, které negativně ovlivňují pohodu a zdraví

těch, kteří v nich pobývají. Syndrom nezdravých budov způsobují mimo jiné faktory jako je vlhkost a s ní související výskyt plísní,

špatná cirkulace vzduchu v budově nebo škodliviny, které se do

vzduchu uvolňují – a to nejen při výrobě.

„Kvalita vzduchu v pracovním prostředí rozhoduje o spokojenosti, ale i kondici zaměstnanců. Moderní kancelářské i výrobní

budovy jsou většinou plně klimatizované, takže vnitřní atmosféra

v budovách závisí na správném nastavení systémů vzduchotechniky. Řada lidí citlivě reaguje na to, když vzduch nemá požadované parametry, objevuje se u nich únava, poruchy soustředění,

bolesti hlavy, pálení očí. V současné situaci k tomu přibývá ještě

další hledisko – vzhledem k nutnosti minimalizovat riziko nákazy

je třeba pravidelně měnit filtry vzduchotechniky. I když nebudou

zdrojem kontaminace samy o sobě, mohou zanesené filtry způsobit snížení přívodu čerstvého vzduchu, a tím přispět ke zvýšení

koncentrace virových částic v budově,“ říká Ondřej Mareček ze

společnosti SSI Group, která zajišťuje správu stovek budov.

Kvalita vzduchu, který dýcháme v práci, je pro naši výkonnost

mimořádně důležitá, čistý vzduch je do jisté míry záruka dobrých

pocitů a soustředění zaměstnanců. Aby se mohlo říci, že vzduch,

který dýcháme, je kvalitní, doporučuje se hlídat objem vzduchu,

který je do interiéru z vnějších prostředí přiváděný – ať už přirozeným větráním nebo prostřednictvím vzduchotechnického zařízení – ale také jeho vlhkost, prašnost, obsah CO2, a samozřejmě

teplotu. Pro zimní období je doporučená teplota 22,5 °C, s ohledem na namáhavost vykonávané činnosti případně nižší a relativní vlhkost v rozmezí 40 až 60 %.

V podmínkách České republiky je relativně častým problémem,

zejména v budovách v centrech měst, i vysoký obsah prachových

částic obsažených ve vzduchu, zvláště pokud se větrá přirozeným

způsobem. Zajištění maximální čistoty prostředí a dobré kvality

vzduchu je tak nyní jedním z trendů, při dovybavováni pracovišť se

uplatňují moderní čističky vzduchu. „Ty umějí vzduch v místnosti

zbavit prachových částic, ale také patogenů. Sofistikované filtrační

materiály zachycují bakterie, aerosoly, dokonce i viry a zabraňují

tak šíření infekčních onemocnění vzduchem v místnosti,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher a dodává: „Důležité je také nepodceňovat používání vhodných vysavačů. Nejúčinnější jsou profesionální vysavače, které disponují HEPA 14 filtrem s vysokým

stupněm filtrace a separace. Tento filtr zadržuje i ty nejmenší částice, jako jsou aerosoly, bakterie a viry, včetně covid-19.“

www.karcher.cz

w w w. t e c h n i k a a t r h . c z

7