služby l podpora výroby

se zaměřujeme. Proto mluvíme zejména o

přínosech, nikoli o funkcionalitách. Neodpovídáme na otázku Co?, ale Proč?. Tak

jako dříve zaměstnanci po příchodu do

práce automaticky zapínali Windows, měli by dnes otevírat MS Teams a pracovat

v nich ať jsou kdekoliv,” vysvětlil M. Hanko a dodal: „Realita je však mnohdy jiná.

Ve firmách, kde na přínosy digitalizace

stále marně čekají, využívá nové nástroje

naplno jen zhruba deset procent zaměstnanců.”

Podle Konica Minolta celý problém ve firmách ilustruje například nedostatečné využívání MS Team, jehož adopce nejčastěji

končí osvojením videokonferencí, případně chatu. Přitom právě tento nástroj může

uživatelům výrazně usnadnit spolupráci na

dokumentech, jejich tvorbu, vyhledávání či

schvalování, stejně jako organizaci času

a práce, přehled v úkolech a informacích.

V rámci dlouhodobé spolupráce poskytuje Konica Minolta k nástrojům Microsoft

365 rovněž školení o novinkách a eduka-

tivní služby pro stávající i nově příchozí

pracovníky. Adopční služby mají podle

společnosti význam zvláště pro oblast lidských zdrojů a HR managementu. Efektivní užívání moderních technologií podporuje interní komunikaci a budování firemní

kultury zejména v souvislosti s aktuálními

změnami pracovního prostředí a nástupem hybridních stylů práce.

p

www.konicaminolta.cz

Udržitelnost a ochrana životního prostředí

jako firemní filozofie ...servis MEWA

MEWA jako poskytovatel textilních služeb

nabízí čistící utěrky v systému pro opakované použití již 113 let. Ochrana životního prostředí a šetrné zacházení se zdroji

jsou pro nás prioritou již více než 30 let.

To se týká jak výrobních procesů, tak samotných produktů a služeb. Pro podnik je

jedním z nejdůležitějších úkolů neustálý

vývoj environmentální techniky. Není

náhodou, že byl společnosti MEWA, jako první v oboru textilních služeb, udělen v roce 1997 mezinárodní ekologický

certifikát podle normy ISO 14001.

MEWA je v ohledu udržitelnosti a šetrného zacházení se zdroji neustále průkopníkem. Jako první německá společnost je

MEWA aktuálně mezi padesátkou vybraných podniků, které využívají v každodenním provozu jedno z nejmodernějších vodíkových nákladních vozidel na světě. V praxi

to znamená, že MEWA jezdí na švýcarských silnicích s nulovými emisemi. Tento

projekt je jedinečný díky využití zeleného,

CO2 neutrálního vodíku. K jeho výrobě se

používá CO2 neutrální elektřina z vodních

elektráren. Emise z kamionu se tedy skládají výhradně z čisté vodní páry. Celkem

sedm vodíkových nádrží garantuje dojezd

více než 400 km.

Výrobní procesy šetrné

k životnímu prostředí

d

MEWA také podporuje odpovědný přístup k životnímu prostředí svými ekologickými výrobními procesy, rekuperací tepla,

termickým využitím nečistot vzniklých

praním, čištěním odpadních vod, recyklací surovin a v neposlední řadě prostřednictvím technicky propracovaného

kaskádového systému hospodárného využívání vody. Čisticí utěrky MEWA lze vyprat a znovu použít až 50krát. Při přepravě a skladování produktů spoléhá na

textilní pytle na prádlo a odolné kontejnery SaCon. To znamená, že je společnost

První nákladní vůz na vodík jezdí ve Švýcarsku. (Foto: MEWA)

MEWA vždy o krok napřed, pokud jde

o ochranu životního prostředí. Šetří totiž

zdroje a minimalizuje odpad.

MEWA Textil-Management

d

Společnost MEWA byla založena roku

1908. V současnosti se jedná o přední firmu

působící v oblasti textilního managementu.

Se svými 45 pobočkami zásobuje podniky

po celé Evropě pracovním a ochranným oblečením, čisticími utěrkami pro průmyslové

využití, rohožemi, ale také kompletním

systémem služeb pro čištění součástek. To

vše včetně údržby, servisu, skladování a logistiky. Výrobky pro bezpečnost a ochranu

zdraví při práci je možné objednat v katalogu pod značkou „World Wide Work by

MEWA”. O přibližně 190 000 živnostníků,

řemeslníků a zákazníků z oblasti průmyslu,

obchodu nebo gastronomie se stará zhruba

5 700 zaměstnanců. Roku 2020 dosáhla

skupina MEWA obratu 745 milionů eur

a stala se tak lídrem v oblasti textilního managementu. Společnost získala řadu ocenění za svůj závazek k udržitelnosti, zodpovědné chování a řízení značky.

p

www.mewa.cz

www.technikaatrh.cz

49